Preventie en gezondheid

Preventie en gezondheid.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 15 december 2021 om 12:57

Preventie en gezondheid

Terwijl we elkaar allemaal een goede gezondheid gunnen, maakt het verschil waar je geboren wordt: de gezondheidskloof groeit. Daarom moet gezonde keuzes normaal, makkelijk en betaalbaar zijn. Gezonde voeding wordt goedkoper en schadelijke producten zoals sigaretten duurder. Het Preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis wordt uitgebreid met mentale weerbaarheid en er komt meer geld voor onderzoek en de aanpak van de meest voorkomende ziektes.

 • Het Preventieakkoord wordt doorgezet met als doel een gezonde generatie in 2040.
 • Het Preventieakkoord wordt uitgebreid met mentale weerbaarheid, met bijzondere aandacht voor de mentale gezondheid van onze jongeren.
 • Er komt jaarlijks 25 miljoen euro bij voor sport en bewegen.
 • Er komt 2 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor suïcidepreventie en het voorkomen van zelfdoding.
 • De accijnzen (belastingen) op tabak worden verhoogd. Een pakje sigaretten gaat 10 euro kosten.
 • Er komt een belasting op suikerhoudende dranken.
 • Er komt een onderzoek naar hoe de btw op groente en fruit kan worden verlaagd naar 0%.
 • Er worden afspraken gemaakt over het verminderen van vet, suiker en zout in eten.
 • Er komt een onderzoek naar hoe een suikerbelasting kan worden ingevoerd.

 • Er wordt 300 miljoen euro extra uitgetrokken voor het onderzoeken en aanpakken van alzheimer, kanker en obesitas.
 • Gemeenten moeten mogelijk kwetsbare ouderen eerder in beeld hebben. Door bijvoorbeeld valpreventie moeten ze gezond ouder kunnen worden in de eigen omgeving.

 • Kinderen worden beter beschermd tegen online reclame.
 • Het programma ‘Kansrijke Start’ (voor vrouwen en pasgeboren in de eerste 1000 dagen) voeren we in elke gemeente in.
 • Problematisch drugsgebruik wordt voorkomen door sterker in te zetten op preventie, in het bijzonder voor kwetsbare jongeren.
 • Er komt een Nationaal rapporteur verslavingen die de maatschappelijke effecten en kosten van verslavingen in onze samenleving inzichtelijk maakt.

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

 

Labels: