Zorg

Zorg.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg Don vierkant
Door Mirjam Bikker, Don Ceder op 15 december 2021 om 13:00

Zorg

De coalitieakkoord zet in op goede zorg van jong tot oud, die ook op lange termijn voor iedereen goede en betaalbaar blijft. Je eigen risico ben je niet na één behandeling kwijt en huisartsen krijgen meer tijd voor patiënten. Er wordt geïnvesteerd in mantelzorgers, huisartsen, thuiszorgmedewerkers, IC-verpleegkundigen en alle anderen die in de zorg werken en er wordt meer zorgpersoneel opgeleid.

 • Er komt ruim 3,5 miljard euro deze kabinetsperiode extra voor de zorg.
 • Het eigen risico bevriezen we en blijft 385 euro per jaar (en stijgt niet door tot 420 euro per jaar).
 • Het eigen risico per behandeling wordt begrensd: één behandeling zorgt er niet voor dat je direct het hele eigen risico verbruikt.
 • Ook nemen we maatregelen zodat de zorg ook op lange termijn betaalbaar blijft.

 • Er komt 10 miljoen euro per jaar extra voor respijtzorg om mantelzorgers de kans te geven de zorg tijdelijk aan iemand anders over te dragen.
 • Er wordt extra IC-personeel opgeleid om ook het aantal IC-bedden te kunnen opschalen. Zodat we paraat staan in tijden van crisis.
 • Zorgpersoneel krijgt meer zeggenschap op de werkvloer en meer uren werken wordt beloond.
 • In deze kabinetsperiode wordt 150 miljoen euro uitgetrokken voor betere opleidingsmogelijkheden,zodat zorgmedewerkers kunnen doorgroeien. 
 • Eerder diende de ChristenUnie al een motie in waardoor de salarissen van verpleegkundigen en verzorgenden gaan stijgen. Daar wordt jaarlijks 675 miljoen euro voor uitgetrokken.

 • Er wordt geïnvesteerd in goede jeugdzorg voor kinderen, jongeren en gezinnen die vastlopen. Gemeenten ontvangen daarvoor deze kabinetsperiode € 3,8 miljard extra. De focus ligt daarbij op zwaardere jeugdzorg, minder bureaucratie en betere samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders. 
 • Gezinnen, sociale netwerken en onderwijsinstellingen worden gestimuleerd en toegerust om er te zijn voor kinderen en jongeren als het tegenzit. Zo hoeft er minder een beroep te worden gedaan op lichte jeugdzorg.

 • Op langere termijn nemen we maatregelen om te zorgen dat de jeugdzorg ook in de toekomst betaalbaar blijft.
 • Om mensen met een handicap onbeperkt mee te laten doen aan de samenleving wordt elk jaar 5 miljoen geïnvesteerd.
 • Gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en zorgverleners onderling wordt verbeterd. Dat draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van de patiënt en vereenvoudigd het werk van zorgmedewerkers.
 • We zorgen dat de patiënt zorg krijgt waar hij/zij echt bij gebaat is: we voorkomen overbehandeling en we zijn kritischer op zorg die niet bewezen effectief is.
 • Het abonnementstarief in de Wmo wordt aangepast: bij huishoudelijke hulp wordt een eerlijkere eigen bijdrage gevraagd aan de hogere inkomens.
 • Misbruik van winst door zorgaanbieders wordt harder aangepakt.

 • Medisch-specialisten in het ziekenhuis werken mee aan betaalbare zorg. We bereiden wetgeving voor die medisch-specialisten verplicht om in loondienst te gaan.
 • Er worden meer huisartsen opgeleid en zij krijgen meer tijd voor hun patiënten.

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

 

Labels: