Niemand in de kou dus opschieten met isoleren

Wonen.jpg
05 Pieter Grinwis.jpg
Door Pieter Grinwis op 21 januari 2022 om 09:34

Niemand in de kou dus opschieten met isoleren

Sinds de eerste plannen voor een Nationaal Isolatieprogramma gepresenteerd door het kabinet werden is de gasprijs verder opgelopen. Vele honderdduizenden huishoudens met een variabel contract zijn de afgelopen maanden al geconfronteerd met een extreme stijging van hun maandelijks te betalen termijnbedrag. Er is dan ook nog nooit een beter moment geweest om je huis beter te isoleren en te verduurzamen dan nu. Ik vraag de ministers dan ook om nu snel met een ambitieuzer en socialer plan te komen. De afspraken in het coalitieakkoord en het benodigde geld liggen er.

Veel logische stappen vragen uitwerking. In het Manifest Nationaal Isolatieprogramma dat ik samen met andere partners presenteerde staan veel concrete voorstellen. Geef huishoudens met een kleine beurs een tegoedbon, ondersteun ze met isolatieteams en zorg dat slecht geïsoleerde woningen waar mensen met een laag inkomen wonen, prioriteit krijgen. Maak bovendien heldere afspraken met gemeenten en de VNG om te voorkomen dat woningeigenaren met een wirwar aan regelingen te maken krijgen. Daar is niemand mee gediend.

Vandaag vraag ik de ministers De Jonge (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening) en Jetten (Klimaat en Energie) om de ambities te verhogen en zich met voorrang te richten op de slechtst geïsoleerde woningen met huishoudens met de laagste inkomens. Het coalitieakkoord reserveert 3,35 miljard euro tot 2030 bovenop de reeds gereserveerde 514 miljoen euro voor een Nationaal Isolatieprogramma. Hier heeft de ChristenUnie zich sterk voor gemaakt. Nu wil ik dat het mensen bereikt die het hard nodig hebben.

Er bestaat energiearmoede in ons land. Sommige gezinnen zitten letterlijk in de kou. Het is onze gezamenlijke opdracht om dat onrecht tegen te gaan door die huizen snel te isoleren.

Labels: ,