Recht doen aan de mensen die dat nu het hardst nodig hebben

Portemonnee
Don vierkant 05 Pieter Grinwis.jpg
Door Don Ceder, Pieter Grinwis op 11 maart 2022 om 14:13

Recht doen aan de mensen die dat nu het hardst nodig hebben

De energierekening rijst de pan uit, de benzine- en dieselprijzen gaan door het dak en ook ons voedsel wordt steeds duurder. En dat gaan we merken. Woensdag liet het Centraal Planbureau zien dat onze koopkracht een enorme dreun krijgt. Door de extreem stijgende prijzen en de grootste oorlog op ons continent sinds de Tweede Wereldoorlog. De ChristenUnie zei daarom woensdag: ‘geen wonderen, wel daden’. We moeten op korte termijn in actie komen en de mensen helpen die de pijn het meeste voelen.

En dat gaan we doen ook. We gaan recht doen, vooral aan de mensen die dat nu het hardst nodig hebben.  

De 800.00 gezinnen met de laagste inkomens ontvangen niet 200 euro – wat eerder al was afgesproken ter compensatie – maar 800 euro. Juist hen voor wie deze stijgende prijzen net het extra zetje over de rand kan zijn, gaan we helpen met 800 euro compensatie.

De BTW op de energierekening verlagen we per 1 juli van 21% naar 9%. Benzine en diesel worden minder duur door het verlagen van de accijns per 1 april. Zo komen we naast de lage inkomens ook de mensen met een middeninkomen tegemoet. Want ook zij durven met de stijgende prijzen nauwelijks meer de tank van hun auto vol te gooien, terwijl zij wel dagelijks naar hun werk moeten. 

Naast deze maatregelen gaan we extra gas geven op isolatie. Want de beste energie is bespaarde energie. Juist deze tijd laat zien dat we het gebruik van fossiele energie zo snel mogelijk moeten verminderen. We moeten energiearmoede aanpakken en huizen isoleren, zodat er straks geen compensatie meer nodig is, wat de gasprijs ook doet. Daarom zijn we blij dat het kabinet de uitvoering van ons Nationaal Isolatieprogramma naar voren haalt en daar extra snel geld in investeert. Nog dit jaar gaan we extra huizen isoleren, vooral bij mensen in tochtige woningen met lage inkomens. 

We zeiden woensdag: “we verwachten geen wonderen van het kabinet, wel daden”. Juist in deze tijd van grote onzekerheid investeren we extra in de armste gezinnen en de middeninkomens. Zo doen we recht aan de mensen die dat nu het hardst nodig hebben. Zo is de overheid een schild voor de kwetsbaren. 

 

Labels: ,