Mijn bijdrage aan het debat over de stijgende energieprijzen en de dalende koopkracht

Schermafbeelding 2022-03-22 om 17.13.21.png
05 Pieter Grinwis.jpg
Door Pieter Grinwis op 22 maart 2022 om 17:12

Mijn bijdrage aan het debat over de stijgende energieprijzen en de dalende koopkracht

Bespreken we vandaag een ideaal pakket maatregelen? Nee. Bespreken we een op korte termijn uitvoerbaar pakket? Ja. En helpt het mensen ook echt om de sterk gestegen energiekosten te dempen? Ook dat. Vooral de mensen in energiearmoede komen we met dit pakket tegemoet. En dat is goed. De mensen die het het minst kunnen missen en het grootste deel van hun inkomen kwijt zijn aan voedsel en energie en vaak ook nog eens in een slecht geïsoleerd huis wonen. Zij hebben dubbel pech in deze dure tijd. En juist hen wil de ChristenUnie helpen. De aanleiding voor de snelle koopkrachtreparatie door het kabinet is treurig. Oorlog en een energiepolitiek waardoor we als Europa te afhankelijk zijn geworden van Russisch gas.

Help de laagste inkomens met de hoogste energierekening

Mijn fractie is het meest tevreden over de 800 euro voor huishoudens met lage inkomens en over de extra impuls voor het beter isoleren van huizen voor energiebesparing. Immers, de beste energie is bespaarde energie. De ChristenUnie heeft wel een paar vragen over de maatregelen: 

  • Is de 800 euro leidend of het totale budget van 680 miljoen? Wat de ChristenUnie-fractie betreft de 800 euro per huishouden.
  • Ik vraag het hierom: de gemeente Rotterdam geeft aan dat het ontvangen budget van het Rijk niet voldoende is om iedereen tot 120 procent van het wettelijk sociaal minimum te helpen. Zij komen daarvoor een paar miljoen te kort. En dus werken ze deels met een lager bedrag. Dit roept vragen op. Waarom heeft de gemeente Rotterdam niet genoeg geld van het Rijk ontvangen om alle minima tot 120 procent tegemoet te komen met 800 euro? Geldt dit voor meer gemeenten? En waarom heeft het Rijk gekozen voor 120 procent terwijl veel gemeenten in hun armoedebeleid mensen helpen tot 130 procent van het sociaal minimum.
  • Mijn fractie vindt dat mensen die zich in in energierekeningnood melden bij de gemeente geholpen moeten worden. Vindt het kabinet dat ook? En zoja, hoe borgen ze dat gemeenten iedereen die hulp nodig heeft, kan helpen?
  • En wat betreft studenten: ik snap dat ze niet als groep worden tegemoet komen. Maar ook hier is de nood fors. Ik hoorde van zo’n gezellig studentenhuis met enkel glas die dit jaar 2400 euro extra mag aftikken. Kan het kabinet garanderen dat als studenten zich bij het loket bijzonder bijstand van een gemeente melden, deze ook worden geholpen? 

Aandacht voor isolatie

Dan kom ik op die 150 miljoen euro extra voor isolatie, voor energiebesparende maatregelen. De kleinste budgettaire maatregel van het pakket, maar misschien wel met de grootste impact. Gemeenten zijn met dit geld massaal energieboxen aan het verstrekken, met voor aan 90 euro energiebesparende producten, als radiatorfolie, ledlampen en zuinige douchekoppen die voor 180 euro aan energiekosten besparen en dat elk jaar weer opnieuw. Graag meer hiervan, kabinet! Wat mij betreft niet alleen met kasschuiven, zoals nu, maar ook met zo nodig extra geld in het Klimaat- en transitiefonds naar het isoleren van huizen te schuiven, naar het nationaal isolatieprogramma. Staat de minister van Financiën hiervoor open? 

Laat het kabinet als een speer verhuurders gaan normeren, want het is droevig om te zien hoe veel teveel mensen in tochtige en vochtige huizen nu de hoofdprijs mogen betalen. Maak, kortom, vaart, kabinet. En o ja, haal de drempel weg dat mensen in de schuldhulpverlening nu niet renteloos =kunnen lenen om hun huis beter te isoleren. Een drempel die we heel makkelijk kunnen slechten. Graag reactie. 

Dan de brandstofprijzen. Daar heb ik al veel kritiek op zien langskomen, maar ik weet ook dat lagere accijns de wijkverpleegkundige en de bouwvakker die dagelijks afhankelijk zijn van hun auto echt helpen. Of de boer die juist in deze tijd de dieseltanks van de trekkers weer moet gaan vullen om te gaan zaaien en poten. Iets wat in deze tijd van vragen over voedselzekerheid toch niet onbelangrijk is. Om over het extreme verschil tussen de Nederlandse en de Belgische benzineprijs maar te zwijgen. Overigens bij die brandstofaccijns zit me nog wel dwars dat het kabinet in eerste instantie de verlaging doorvoert met een beleidsbesluit, wat op gespannen voet staat met het budgetrecht van de Kamer. Ik begrijp dat wel vanwege de snelheid en het feit dat België zijn accijns al heeft verlaagd, maar ik reken erop dat de benodigde wetswijzigingen heel snel naar de Kamer worden gestuurd. Tot slot de vraag of het kabinet bij bijvoorbeeld tegemoetkoming via de btw op de energierekening nog alternatieven heeft overwogen en of ze iets meer duidelijkheid kan geven over hoe die weging is gegaan en waarom die is uitgevallen zoals die is uitgevallen. 

Labels: ,