ChristenUnie en SGP doen met eigen kandidatenlijsten mee aan Europese verkiezingen

Europees Parlement
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 14 juli 2022 om 09:00

ChristenUnie en SGP doen met eigen kandidatenlijsten mee aan Europese verkiezingen

ChristenUnie en SGP doen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) in 2024 mee met eigen kandidatenlijsten. De partijen en hun voorgangers vormden 38 jaren samen één lijst.

Gezamenlijk behaalden de partijen meestal twee zetels. Ook bij de laatste verkiezingen in 2019 werden twee zetels behaald. Vervolgens kwamen de partijen in verschillende fracties terecht. De ChristenUnie voelde zich bij de ECR-fractie niet meer thuis en voor de SGP was aansluiting bij de EVP-fractie een brug te ver. 

Verschillen en samenwerking
De verschillen in stemgedrag van ChristenUnie en SGP zijn in de afgelopen jaren toegenomen. Tegelijkertijd vinden beide partijen elkaar op belangrijke christelijke thema’s. Recent spraken de partijbesturen elkaar over de mogelijkheden van een gezamenlijke kandidatenlijst bij de komende EP-verkiezingen in 2024. De ChristenUnie besloot, na diverse overleggen met de SGP, deze vorm van samenwerking te beëindigen. De partijen zullen de komende tijd afzonderlijk gaan werken aan het werven van kandidaten voor een zelfstandige lijst.

ChristenUnie-voorzitter Ankie van Tatenhove: “De ChristenUnie en de SGP hebben de laatste jaren en ook daarvoor vaak goed samengewerkt. Maar op grote thema’s als migratie en klimaat en de Europese samenwerking bij deze uitdagingen zijn de verschillen tussen onze partijen steeds duidelijker zichtbaar. Het optreden in verschillende fracties heeft dat versterkt. De kiezer heeft het recht om te weten waar die voor kiest bij een stem op een bepaalde lijst. De conclusie is dat dat voor een gezamenlijke ChristenUnie-SGP-lijst steeds diffuser is geworden. Dat ondergraaft de geloofwaardigheid van zo’n gezamenlijke lijst. De ChristenUnie gaat de verkiezingen in met een voor kiezers herkenbaar christelijk-sociaal profiel. Waarin we opkomen voor het leven en voor de schepping, voor de vrijheid om te geloven en voor de veiligheid van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. ” 

De SGP spreekt van een pijnlijke breuk. De partij betreurt het dat hiermee een einde komt aan bijna 40 jaar gezamenlijk optrekken in het Europees Parlement. De SGP stelt dat het, ondanks de serieuze verschillen die er zijn, goed en verstandig zou zijn geweest om samen verder te gaan. SGP-voorzitter Dick van Meeuwen: “Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. En dat is de kracht van het christelijke geluid. Door samen te werken wisten we dit geluid te versterken op thema’s als christenvervolging, bescherming van het (ongeboren) leven en de positie van Israël. Een gezamenlijke lijst met een ChristenUnie-lijsttrekker en een SGP’er op nummer 2 had de mogelijkheid geboden om als partijen eigen accenten te zetten met een eigen inkleuring. Het besluit van de ChristenUnie om de samenwerking op te zeggen, kan tot gevolg hebben dat een christelijke zetel verloren gaat of zelfs dat geen van beide partijen een EP-zetel behaalt. Desondanks zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet: we merken dat ons eurokritische (alleen samenwerking, geen superstaat) en christelijke geluid breed wordt gedragen, zowel binnen de eigen achterban als daarbuiten.”

Beide partijen voelen op veel thema’s verbondenheid. Wat de ChristenUnie en de SGP betreft blijven ze ook de komende jaren op alle politieke niveaus zoeken naar goede vormen van samenwerking om het geluid op de standpunten die we met elkaar delen, te kunnen versterken.

Labels: