Samen aan de slag met wat wel kan

Nederlands landschap
05 Pieter Grinwis.jpg
Door Pieter Grinwis op 5 oktober 2022 om 13:43

Samen aan de slag met wat wel kan

Reactie op advies Remkes

Johan Remkes geeft ons met zijn advies de kans om een nieuwe start te maken en die kans moeten we wat mij betreft met beide handen aangrijpen.

Een advies met de focus op wat wel kan. Samen zorgen voor de natuur zonder, zoals Remkes het zei, de KDW nog langer heilig te verklaren. Van iedereen – ook van industrie en verkeer – daar een evenredige bijdrage aan vragen. En verder bouwen aan de landbouw van de toekomst met boerenondernemers aan het stuur van hun bedrijf. Dat is de kern van zijn advies en de basis voor een nieuwe start, voor gesprekken met boeren, natuurbeschermers, overheden en ketenpartijen. Het is Remkes gelukt om het gesprek te zoeken en te vinden in tijden waarin emoties hoog oplopen en de polarisatie groot is. En dat biedt hoop.

Het is terecht dat Remkes het kabinet streng toespreekt en bijvoorbeeld zegt dat het beruchte kaartje nu echt van tafel moet. Dat bepleit de ChristenUnie al langer. Alleen zo komen we verder en kan onze nieuwe minister Adema samen met de sector en de hele keten werken aan een landbouwakkoord dat duidelijkheid, zekerheid en toekomst geeft, zoals Remkes adviseert. Het voorstel om tussentijds te bezien of het afgesproken tijdpad hierop aansluit, getuigt van wijsheid. Om vervolgens, vandaag nog, daadkrachtig aan de slag met het beter zorgen voor de schepping.

Labels: ,