ChristenUnie-Eerste Kamerlid Peter Ester (1953) overleden

Peter Ester - 1953-2022 banner.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 12 december 2022 om 14:30

ChristenUnie-Eerste Kamerlid Peter Ester (1953) overleden

Gistermiddag, 11 december, is als gevolg van zijn ziekte Peter Ester overleden.

Peter Ester werd in 2011 namens de ChristenUnie lid van de Eerste Kamer. Daar vormde hij een tweemansfractie met Roel Kuiper. Hij zag het team bij de daaropvolgende verkiezingen steeds groter worden: drie zetels in 2015 en vier in 2019. De laatste jaren werkte hij samen met Tineke Huizinga, Maarten Verkerk en Mirjam Bikker en later met Hendrik-Jan Talsma.

In al die tijd en in al zijn samenwerkingen betoonde Peter zich een man van warme belangstelling, bescheidenheid en inhoudelijke scherpte. Hij werd gewaardeerd om zijn inzet op het terrein van de arbeidsmarkt, financiën en economische vraagstukken, waar hij mede door zijn andere werkzaamheden indrukwekkend veel kennis over had. Peter Ester werkte bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, als hoogleraar Sociologie en Arbeidsstudies in Tilburg, was Kroonlid van de SER, lector aan de Rotterdam Business School en adviseur van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het afscheid van Peter Ester is aanstaande vrijdag in besloten kring.

Reactie ChristenUnie-fractievoorzitter Eerste Kamer Tineke Huizinga
ChristenUnie-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Tineke Huizinga: “Het doet ons groot verdriet dat Peter Ester, onze geliefde en gerespecteerde fractiegenoot, is overleden.

De afgelopen tijd was Peter een aantal keer langere tijd afwezig doordat zijn ziekte opnieuw toesloeg, maar steeds kwam hij ook weer terug in de fractie. Hij noemde zichzelf een mazzelaar, ging er lang van uit dat hij wel weer terug zou komen en hoopte sterk dat hij dit jaar weer mee kon doen aan de grote financiële debatten in de Eerste Kamer. Recent werd duidelijk dat hij zijn werk, dat hij met groot plezier deed, niet meer zou kunnen oppakken.

In de Eerste Kamer zal Peter zeer gemist worden. Als zijn fractiegenoten hadden we veel respect voor zijn goede politieke doorzicht en grote inhoudelijke kennis. Hij was invloedrijk op al de terreinen waarop hij actief was. Maar Peter was bovenal een fijne, geliefde collega. Een fijnbesnaarde, erudiete man, die een zekere lichtvoetigheid combineerde met een grote emotionele diepgang. Zijn grote vertrouwen op God, ook in de laatste dagen van zijn leven, heeft ons als zijn fractiegenoten zeer gesterkt. Wij gaan hem missen. In gedachten en gebed zijn we bij zijn vrouw en dochter, waar Peter altijd vol liefde en trots over vertelde.”

Reactie partijleider Gert-Jan Segers
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “We zijn ontzettend verdrietig omdat Peter Ester ons is ontvallen en we afscheid moeten nemen van een kundige en uiterst vriendelijke senator. Ook voor mij persoonlijk is Peter altijd een warm meelevende en opgewekte partijgenoot geweest met wie het zo fijn was om samen op te trekken in Den Haag. Ik ben in het bijzonder dankbaar voor het ontroerende afscheid dat ik vorige week samen met Tineke Huizinga, Carola Schouten en Mirjam Bikker had bij Peter. We hebben warme herinneringen opgehaald en Peter vertelde ons over het geloof dat hem in die laatste dagen zoveel hoop en rust gaf. De wetenschap dat hij in dat geloof is heengegaan geeft ons veel troost. Maar we gaan Peter enorm missen. In verbondenheid bidden we voor zijn vrouw, zijn dochter en andere naaste geliefden om troost, kracht en Gods nabijheid.”

Reactie partijvoorzitter Ankie van Tatenhove
ChristenUnie-voorzitter Ankie van Tatenhove: “Zondag overleed Peter Ester. Met hem verliezen we een markant mens. Peter stond nog midden in het leven en genoot nog volop van zijn werk in de Eerste Kamer. Op zijn eigen wijze gaf hij vorm en inhoud aan de taak waartoe hij zich geroepen voelde. Met wijsheid deed hij zijn werk en met zichtbaar plezier pakte hij zijn dossiers op. Hij was nog volop actief, maar zijn God riep hem thuis.

We zijn Peter dankbaar voor zijn inzet en grote trouw bij het werk dat hij namens de partij in de Eerste Kamer deed. Hij had een brede interesse en werd gewaardeerd om zijn kennis. We hebben hem leren kennen als iemand met een groot geloof, een sterke persoonlijkheid en een warme betrokkenheid bij de onderwerpen waar hij zich voor mocht inzetten. Met waardering denken we aan de manier waarop hij in zijn optreden de ChristenUnie kleur gaf. We zullen hem blijven herinneren als iemand die zich met hart en ziel politiek wilde inzetten voor Gods Koninkrijk.

Hij was trots op zijn vrouw en zijn dochter en nu hij hun ontvallen is, bidden we om Gods nabijheid voor hen.”

Labels: