Een stapje dichter bij een schepping in balans

Nederlands landschap
05 Pieter Grinwis.jpg
Door Pieter Grinwis op 10 februari 2023 om 16:54

Een stapje dichter bij een schepping in balans

Reactie op de vandaag gepresenteerde plannen

Te lang al is de schepping het kind van de rekening. Én verkeren boerengezinnen die PAS-melder zijn in onzekerheid. Platteland, natuur, klimaat én gezinsbedrijven verdienen beter. Na jaren van praten over de noodzaak van minder stikstofuitstoot, komen we eindelijk steeds dichterbij het daadwerkelijk terugdringen van schadelijke stikstofverbindingen. Niet alleen in de veehouderij, maar ook elders in de economie. Vorig jaar schoof het kabinet in eerste instantie de stikstofopgave nog eenzijdig op het bordje van de landbouw. Vandaag wordt de stikstofaanpak terecht verbreed naar industrie en (vlieg)verkeer. Ik verwacht van het kabinet snel duidelijkheid hoe deze sectoren hun reductieopgave gaan realiseren.

Het is belangrijk dat de pijnlijke, maar noodzakelijke piekbelasteraanpak slaagt. De concrete uitwerking laat nog op zich wachten. Ik maak me vooral zorgen over de uitvoering. Lukt het de overheid dit jaar nog iedere piekbelaster een serieus aanbod te doen? Ook roep ik het kabinet op meer haast te maken met het beëindigen van de misstanden bij de boerderijenjacht door overheden en grote bedrijven als gevolg van de mogelijkheid van extern salderen. Ook daar moet het tempo omhoog.

Slaagt de aanpak van piekbelasters?

Kernboodschap van het advies van Johan Remkes was “dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn veel minder stikstof te gaan uitstoten”. Met “een bezwaard hart” adviseerde hij daarom om snel piekbelasters uit te gaan kopen. Vandaag presenteerde het kabinet de uitgangspunten op basis waarvan bepaald gaat worden welke agrarische en industriële bedrijven een aanbod gaan krijgen van het Rijk. Daarbij gaat het op voorhand niet alleen om sluiting van het bedrijf, maar kan het bijvoorbeeld ook gaan om het afstoten van een tak, verplaatsing of verduurzaming. In lijn met het advies van Remkes wordt bij het bepalen van de piekbelasters uitgegaan van de stikstofbelasting op stikstofgevoelige Natura2000-gebieden. Om welke bedrijven het precies gaat, is daarmee nog niet helder. Ook op goedkeuring van Brussel is het nog een paar maanden wachten. Bovendien heb ik vragen bij de gekozen uitgangspunten, zoals: waarom wordt er gerekend met een afkapgrens van 25 kilometer en is de methode niet te modelmatig, wetend dat boven de 500 meter van een natuurgebied de relatie tussen de stikstofbelasting van dat gebied en de uitstoot van een bedrijf niet aantoonbaar is. Vragen waar de ChristenUnie een goed antwoord op wil krijgen. Tegelijk is het van groot belang dat de piekbelasteraanpak dit jaar slaagt. Voor natuurherstel én voor de PAS-melders. 

Labels: ,