Incasso-industrie: kapot duur?!

Incasso-industrie
Don vierkant
Door Don Ceder op 18 april 2023 om 09:30

Incasso-industrie: kapot duur?!

Als er één ding is dat mij is bijgebleven uit mijn tijd als sociaal advocaat is het dat het duur is om geen geld te hebben. Ik heb jarenlang gezien hoe mensen in een financieel moeras verdwijnen en hoe dat gezinnen verscheurt. Hoe malafide incassobureaus intimideren en misbruik maken van het gebrek aan kennis van mensen over wettelijke regels. Hoe kwetsbare mensen uit huis gezet worden, terwijl de kosten die op de samenleving afgewenteld worden vele malen groter zijn dan de betalingsachterstand die is ontstaan.

Langdurige beslagleggingen van opgekochte schulden waarvan de rentelasten zo hoog zijn dat je zelfs met een modaal salaris er nooit vanaf zou kunnen komen. En het afsluiten van gas waardoor kinderen zich, ook in de winter, met water uit een waterkoker moeten klaarmaken voor school. Er is helaas een grote groep mensen in dit land die gebukt gaat onder problematische schulden.

Uit ervaring weet ik dat het belangrijk is om mensen die in schulden raken beter te beschermen. Hoewel de schuldenproblematiek een veelkoppig monster is met verschillende oorzaken, wil ik een aantal voorstellen doen om in ieder geval gezinnen, jongeren en kwetsbare personen beter te beschermen tegen schulden.

Rond het innen van schulden is een volledige industrie ontstaan van incassobureaus, deurwaarders en schuldopkopers. Perverse prikkels in huidige wetgeving rond schulden en incassodienstverlening leiden tot een verdienmodel ten koste van kwetsbare mensen. Het is allereerst van fundamenteel belang dat we blijven werken aan bestaanszekerheid. Tegelijkertijd zijn er ook mensen met een prima inkomen die in de schulden raken. En wanneer iemand verstrikt raakt in een web van schulden, dan ontstaat er vaak een situatie waarbij mensen zich vogelvrij voelen. Deze stress bepaalt hun leven op vele manieren. Dag en nacht voert men hetzelfde gevecht: hoe kom ik rond? Deze financiële stress leidt vervolgens tot negatieve effecten op keuzes en gedrag, en dit heeft in een gezin ook invloed op het gedrag van kinderen.

Het is niet allemaal kommer en kwel in de schuldenwereld. Ik ken veel deurwaarders, bedrijven en incassopartijen die in sociaal incasseren geloven en daar ook veel in investeren. Ik wil mijn waardering voor hen uitspreken. Ook zij willen verbetering en hebben input geleverd om tot beter beleid te komen.

Als we willen dat mensen met schulden perspectief ervaren, dan is het belangrijk dat de schuldeiser anders gaat kijken naar het innen van een vordering. Het incassosysteem moet op de schop. Het systeem is kapot, en ongelofelijk duur. Om deze reden hebben wij als fractie dit maatschappelijk verantwoord incassoplan opgesteld, waarbij we naar de verschillende rollen van incassobureaus, deurwaarders, de rechtspraak, de overheid, en andere organisaties kijken. We willen naar een situatie waarin het hebben van problematische schulden geen eindvonnis is zonder perspectief, maar een situatie waarin mensen een tweede kans hebben.

Download hier het plan 'Incassoindustrie: kapot duur?!'

Labels: , ,