Reactie partijvoorzitter op coalitievorming in Flevoland

20220312-Cu Campagne dag-23.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 16 juni 2023 om 18:31

Reactie partijvoorzitter op coalitievorming in Flevoland

Partijvoorzitter Ankie van Tatenhove: “Als ChristenUnie is onze missie vrede zoeken en recht te doen, in welke plaats of provincie dan ook. Onze fractie in Flevoland heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met partijen en dat heeft geresulteerd in het vandaag gepresenteerde akkoord met o.a. de PVV.

Als landelijk bestuur zien we dat de opstelling van de PVV op fundamentele onderwerpen zoals godsdienstvrijheid en het belang van de rechtsstaat  haaks staat op onze uitgangspunten en overtuigingen. Daarom hebben we eerder gezegd dat deelname in coalitie met de PVV niet geloofwaardig is.

Onze lokale vertegenwoordigers krijgen van de kiezer het mandaat om hun stem in de politiek te laten horen en daar ligt een grote verantwoordelijkheid. Deelname aan deze coalitie wordt in de provincie Flevoland verschillend beleefd. Juist daarom is het goed dat hier blijvend het gesprek over wordt gevoerd. Voor de ChristenUnie blijft onze missie staan en we hebben het vertrouwen dat ook de ChristenUnie in Flevoland dit blijft doen.”

Labels: