Verkiezingsprogramma ChristenUnie: Geloven in een verbonden samenleving

Groep mensen - Geloof in de samenleving.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 14 september 2023 om 10:15

Verkiezingsprogramma ChristenUnie: Geloven in een verbonden samenleving

Onze samenleving bloeit op als we verbonden zijn met elkaar. Gedreven door geloof maakt de ChristenUnie hoopvolle keuzes om de grote uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Vandaag presenteert de partij het concept verkiezingsprogramma in Nunspeet, het vroegere thuis van Mirjam Bikker. In het programma presenteert de christelijke partij grote ambities. De ChristenUnie legt daarin drie verschillende accenten: bouwen aan zorgzame gemeenschappen, bewonderen van elk leven op aarde en bieden van rust in het huishoudboekje.

De wereld van vandaag zit vol grote onzekerheden over de toekomst. Stijgende prijzen van de meest basale zaken zoals energie en voedsel, zorgen ervoor dat steeds grotere groepen het moeilijker krijgen of zelfs niet meer redden in de maatschappij. Gezinnen zijn bang voor de rekening. Het is cruciaal dat er een omslag komt. De ChristenUnie wil dat de overheid en de samenleving daarin een nieuwe verbondenheid laten zien. Zodat de verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar en in hun omgeving kan terugkeren. Roel Kuiper, voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie, wijst op de noodzaak van gezamenlijkheid: “De ChristenUnie komt met een hoopvol programma in een wereld vol vragen, onzekerheden en uitdagingen. We zijn ervan overtuigd dat het anders kan. De kern is dat we elkaar weer moeten vinden in een gezamenlijke beweging om de schepping te bewaren en de samenleving duurzaam te versterken. Daarvoor bevat dit programma tal van ideeën en voorstellen.”

Bouwen aan zorgzame gemeenschappen

De zorg voor elkaar is een cruciaal onderwerp in het programma van de ChristenUnie. In de plannen presenteert de partij onder meer een betaald mantelzorgverlof, waarmee zorg voor een naaste of familielid makkelijker en eenvoudiger wordt. Ook wil de partij in elk dorp en elke stadswijk ontmoetingsplekken creëren, zodat er meer lokale verbondenheid ontstaat en eenzaamheid verdwijnt. Zorgzame gemeenschappen bloeien op als de professionele zorg toegankelijk en betaalbaar is. Daarom stelt de partij onder andere voor de zorgpremie te verlagen en de tandartskosten terug te laten keren in het basispakket. Tenslotte gaat het bouwen van zorgzame gemeenschappen niet zonder een aanzienlijke verbetering van de woningbouwplannen. Daarom betalen woningcorporaties geen winstbelasting meer in de plannen van de ChristenUnie.

Bewonderen van elk leven op aarde

Ook op het gebied van klimaat kiest de partij voor investeren en aanscherping. De belasting op vervuiling gaat omhoog, onder andere door een hogere vliegtaks. De ChristenUnie wil meer geld investeren in het openbaar vervoer, met name in de plattelandsregio’s. Ook wil de partij van Bikker dat wet- en regelgeving meer ruimte laat voor maatschappelijke participatie in beheer van de schepping: “Als mensen zelf merken dat dit land juist wel op hun ideeën en initiatieven zit te wachten, dan pakken mensen die handschoen ook op. Wij geloven in de samenleving, en in de opdracht die er voor ons allemaal ligt,” aldus de politiek leider van de ChristenUnie. De bewondering voor het unieke leven op aarde, geeft de ChristenUnie ook op een hernieuwde manier vorm door extra aandacht voor vaders en moeders met een onbedoelde zwangerschap. De partij wil dat er veel meer aan praktische hulp wordt gedaan om het aantal abortussen te verminderen, zodat geen enkele vrouw het gevoel heeft er alleen voor te staan.

Bieden van rust in het huishoudboekje

Een ander speerpunt van de ChristenUnie is het versterken van bestaanszekerheid. Het minimumloon stijgt fors, naar bijna €18 in 2028. Ook doet de ChristenUnie een geheel eigen en omvangrijk voorstel voor een compleet nieuw, eenvoudig belastingstelsel. Daarin verdwijnen de toeslagen zodat de malaise van terugvorderingen achteraf wordt voorkomen. In het stelsel gaan gezinnen en huishoudens met een laag inkomen er stevig op vooruit en loont werk meer. De belastingen voor mensen met vermogens in woningen of aandelen stijgt juist.

Volgens lijsttrekker Mirjam Bikker kunnen we de maatschappelijke uitdagingen alleen het hoofd bieden als iedereen in staat is mee te doen en iedereen ook daadwerkelijk meedoet: “Onze samenleving staat voor complexe vraagstukken, die veel van ons eisen en soms spanning opleveren. We willen dat niemand door het ijs zakt. Of het nu gaat om een gezin met kinderen, een starter of een oudere met een AOW. We redden dat niet zonder bereid te zijn voor elkaar te zwoegen en te zorgen. Niet de hardheid van de markt of de limieten van de overheid maar de kracht van mensen die voor elkaar door het vuur willen gaan, zorgt ervoor dat we ook de moeilijkste maatschappelijke opdrachten aankunnen.”

Het definitieve verkiezingsprogramma wordt tijdens het partijcongres op 30 september vastgesteld. Lees hier alvast het conceptverkiezingsprogramma.

Labels: ,