Meerderheid steunt plan ChristenUnie: Behoud giftenaftrek voor MKB-bedrijven*

Klein bedrijfje.jpg
05 Pieter Grinwis.jpg
Door Pieter Grinwis op 27 oktober 2023 om 10:29

Meerderheid steunt plan ChristenUnie: Behoud giftenaftrek voor MKB-bedrijven*

De giftenaftrek in de winstbelasting, waar vooral MKB-bedrijven gebruik van maken, moet behouden blijven. Dat is het voorstel van Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) en een meerderheid van de Kamer steunde donderdagnacht het voorstel.

In de plannen van het kabinet voor het Belastingplan 2024 wordt de giftenvrijstelling in de winstbelasting voor bedrijven afgeschaft. Daarmee wil het kabinet een uitbreiding van een andere vrijstelling waar vooral grote bedrijven van profiteren. De ChristenUnie vindt die uitbreiding een goede zaak, maar vindt dat kleinere bedrijven niet het kind van de rekening mogen worden. “Dit is een vreemde gang van zaken, dit spoor moeten we niet opgaan”, aldus Pieter Grinwis. In het amendement, ingediend bij het debat over het Belastingplan, bepleit het Kamerlid het behoud van de giftenaftrek voor MKB-bedrijven. 

Pieter Grinwis: “Familiebedrijven hebben een unieke positie in onze samenleving, en die moeten we koesteren. Ook als het gaat om hun gulle geefgedrag, tot versterking van verschillende maatschappelijke initiatieven en goede doelen. Dat verdient alle ruimte.”

Labels: ,