Vooruitblik met Anja Haga

20230930-CU-Congres-hires-11.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 2 januari 2024 om 09:00

Vooruitblik met Anja Haga

Anja Haga is sinds september de nieuwe Europarlementariër namens de ChristenUnie. Ze is nog maar net een paar maanden uit de startblokken en mag zich al gelijk warmdraaien voor de verkiezingen, want die zijn komende zomer al (juni 2024).

Tekst: Oetze Deelstra • Beeld: Erika Floor

Kun je jezelf even voorstellen?
“Zeker! Ik ben Anja Haga, 46 jaar en woon samen met mijn man in Dokkum, het meest noordelijke stadje van ons land. Mijn man en ik leven plasticvrij. Dat doen we sinds het schip MSC Zoe honderden containers verloor ten noorden van Schiermonnikoog. Ik geloof dat we als christenen goed moeten zorgen voor de schepping, daarom omschrijf ik mijzelf als een ‘christen met een groen hart’. Minder consumeren en in balans leven met wat de aarde aankan is mijn uitgangspunt.

De afgelopen jaren heb ik gewerkt als strategisch adviseur bij Staatsbosbeheer en daarvoor was ik onder andere wethouder in Arnhem en Statenlid in de provincie Fryslân.”

ChristenUnie - Portretten kandidaten-145 bijgesneden

Hoe bevalt je nieuwe werk je?
“Uitstekend, maar in korte tijd komt er veel op je af. Ik stapte op een rijdende trein op volle snelheid. Een rustige opstart was er niet bij, maar gelukkig heb ik intussen mijn draai goed kunnen vinden. Het is enerverend en afwisselend werk.”

Wat vind je het leukste aan je werk?
“In het Europees Parlement zit je helemaal aan het begin van wetgevingsprocessen. In Brussel en Straatsburg worden beslissingen genomen die honderden miljoenen mensen in de EU raken. Het is bijzonder om onderdeel uit te mogen maken van het besluitvormingsproces dat hier plaatsvindt. Op deze plek kan ik echt verschil maken, door een gebalanceerd geluid te laten horen. Sommige parlementsleden willen alleen maar meer, en anderen juist alleen maar minder. Ik maak liever een solide afweging die uitvoerbaar is.”

En het minst leuke?
“Zonder twijfel het reizen. In de weken dat ik naar Brussel ga, zit ik met elkaar zo’n anderhalve werkdag in de trein. Wanneer we naar Straatsburg gaan, is mijn reistijd nog veel langer. Ik slaap tegenwoordig vaker in een hotel dan thuis. Gelukkig kan mijn man vanuit huis (of hotel) werken, waardoor we elkaar niet zoveel hoeven te missen. Het avontuurlijke ervan vinden we dan wel weer echt leuk.”

In het Europees Parlement heb je ruim 700 collega’s. Hoe bevalt dat?
“Dat is me enorm meegevallen. Doordat er zoveel mensen rondlopen, valt het ook minder op als er nieuwe Europarlementariër bijkomt. Je zit er al snel tussen.”

Waar ga je je voor inzetten de komende tijd?
“Ik heb drie duidelijke speerpunten. De komende tijd zet ik mij volop in op het gebied van geloofsvrijheid. Zo heb ik in november door een evenement aandacht gevraagd voor geweld tegen christelijke vrouwen. Seksueel geweld, gedwongen huwelijken en fysiek geweld met als doel bekering tot de islam komen bijvoorbeeld in Pakistan frequent voor en worden niet goed aangepakt.

Een tweede punt waar ik me graag voor wil inzetten is een groen en plasticvrij Europa. Onder andere microplastics zijn een hardnekkig probleem. Tijdens een werkbezoek in Zeeland werd ons door wetenschappers verteld dat de Westerschelde vanwege PFAS nog vervuilder is dan de Baltische Zee. Zulke vervuiling is bij uitstek een voorbeeld van problematiek die op Europees niveau aangepakt moet worden. Zoals duidelijke regelgeving in het terugdringen van vervuilende grondstoffen.

Mijn derde speerpunt is een humaan migratiebeleid. Ja, het is belangrijk dat we op EU-niveau heldere afspraken maken wie wel en n et in de EU kan blijven. Daarnaast is het belangrijk dat mensen die voet aan wal zetten in Europa menswaardig opgevangen worden. Voordat we meer partnerschappen aangaan, zoals de Tunesië-deal, moet er eerst gewerkt worden aan een plan waarmee we de mensenrechten kunnen garanderen. We moeten de strijd aanbinden met mensensmokkelaars en meer aandacht hebben voor mensenhandel. Jaarlijks zijn hier alleen in Nederland al duizenden het slachtoffer van, met daaronder als grootste groep de minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting.

Op al deze punten vind ik het belangrijk dat er verstandige afwegingen worden gemaakt. Aangaande godsdienstvrijheid bijvoorbeeld wil je aan de ene kant iedereen de vrijheid geven om te geloven, en aan de andere kant extremisme tegengaan. Het milieu wil je zo snel mogelijk verbeteren en tegelijk moet het haalbaar blijven voor bedrijven. Bij migratie is het zo dat we elke asielzoeker humaan opvangen, en er ook voor zorgen dat mensen teruggaan als ze geen recht hebben op een status in uropa. Ik zeg graag: ja en ja. Het is niet altijd of of. Dat leidt tot slingerend beleid en polarisatie. Ik ga liever voor solide wetgeving waarin recht wordt gedaan door middel van evenwichtig beleid. Alleen zo leven we werkelijk samen.”

20230930-CU-Congres-hires-11

Hoe zie jij de campagne voor je?
“Als wij in Europa ook drie zetels halen, dan ben ik zeer tevreden! Maar zonder gekheid, wij zullen hard aan de slag moeten. Er zijn weinig Europarlementariërs met een echt christelijk verhaal. De ChristenUnie heeft een uniek geluid en is wat mij betreft dan ook onmisbaar in het Europees Parlement. Ik hoop dat verhaal in de campagne duidelijk naar voren te brengen. Daarbij zal ik me met name het belang van die balans benadrukken. En dan met name op de drie eerdergenoemde speerpunten, oftewel: een christelijk, groen en medemenselijk geluid.”

Wat zijn jouw verwachtingen van de Europese verkiezingen volgend jaar?
“De komende verkiezingen worden een grote uitdaging voor ons. Naast het feit dat we bij de nationale verkiezingen een enorme verschuiving hebben gezien, zullen we ook op eigen kracht een zetel moeten binnenhalen, omdat de ChristenUnie en SGP als twee afzonderlijke partijen – dus zonder gezamenlijk programma – de verkiezingen ingaan. Wel is het zo dat Nederland extra zetels krijgt in het Europees Parlement, dus dat werkt in ons voordeel. Ik ben optimistisch en vol vertrouwen dat mensen zich thuis voelen bij ons unieke geluid.”

Dit artikel verscheen eerder in het ChristenUnie Magazine

Labels: ,