ChristenUnie presenteert haar verkiezingsprogramma voor de Europese Verkiezingen

CU - Almelo-1-10.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 26 januari 2024 om 11:30

ChristenUnie presenteert haar verkiezingsprogramma voor de Europese Verkiezingen

ALMELO - De ChristenUnie zet zich in voor een herkenbaar en helder geluid in Europa. Die boodschap kwam naar voren tijdens de presentatie van het Europese conceptverkiezingsprogramma in de Armeens Apostolische Kerk in Almelo. Kandidaat-lijsttrekker Anja Haga kreeg het programma overhandigd namens de voorzitter van de Europese Verkiezingsprogrammacommissie, Andries Bouwman. Omdat geloofsvrijheid een van de belangrijkste thema´s in het verkiezingsprogramma is, en het Armeense volk sinds de Armeense genocide verspreid over de wereld leeft, is voor de Armeense kerk gekozen voor de presentatie.

Het programma heeft als titel 'Geloofwaardig Europa'. Kandidaat-lijsttrekker Anja Haga zegt hier over: ‘Christelijke uitgangspunten in Europa staan onder druk. Zo willen veel leden van het Europees Parlement een beperking op de vrijheid van onderwijs. Ik sta voor de vrijheid van mensen om te geloven wat ze willen en hoe ze dit vorm willen geven. Het beschermen van de godsdienstvrijheid is onderdeel van een veilig Europa. Het christelijk geluid is daarom van essentieel belang deze campagne.’

CU - Almelo-1-5

Veilige en duurzame maatregelen

Met een stevig christelijk geluid wil de partij staan voor een veilig, duurzaam en rechtvaardig Europa. De ChristenUnie wil bouwen aan een veilig Europa door te investeren in militair materiaal, zeker nu de oorlog in Oekraïne nog altijd in volle gang is. Daarnaast focust de partij op digitale veiligheid. De ChristenUnie wil dat het mogelijk is om met één druk op de knop je digitale gegevens van het internet te verwijderen, onder de noemer: het datajubeljaar. Ook wil de partij duurzame maatregelen, waarbij oog is voor circulair ondernemen en voor het bestrijden van uitbuiting van mensen en natuur voor economische winst. Een economie van het genoeg als antwoord op de drang naar ongebreidelde economische groei.

Rechtvaardig Europa

De ChristenUnie staat voor een rechtvaardig Europa. Dit betekent dat daders van mensenhandel en moderne slavernij aangepakt worden en een stop op de ongeremde arbeidsmigratie, die een te hoge druk legt op publieke voorzieningen. Aan de andere kant wil de partij helderheid voor asielzoekers: mensen die vluchten voor geweld, oorlog en vervolging krijgen menswaardig onderdak en mensen die geen recht hebben op asiel krijgen snel duidelijkheid en keren terug naar het land van herkomst. 

Waard om voor te staan

Ankie van Tatenhove, voorzitter van het Landelijk Bestuur: ‘Als ChristenUnie willen we laten zien dat we juist in deze tijd van polarisatie en individualisering moeten omzien naar elkaar. We mogen bouwen aan stevige gemeenschappen en onderlinge samenwerking over grenzen heen. In ons verkiezingsprogramma geven we een duidelijke visie voor het beschermen van godsdienstvrijheid en oplossingen voor een veilig, duurzaam en rechtvaardig Europa. We zijn als bestuur enthousiast over hoe Anja zich hiervoor inzet en dit verhaal uitdraagt. Het christelijke geloof is het waard om voor te staan, zeker in Europees verband.’

Partijleider Mirjam Bikker: ‘Juist nu wil de ChristenUnie voluit kiezen voor vrijheid, voor ruimte om te geloven, voor een veilig en duurzaam Europa. Als ChristenUnie hebben we de unieke positie om voluit op te komen voor de vrijheid, vanuit ons geloof. De vrijheden die we in Nederland kunnen genieten als christelijke minderheid zijn een groot goed, maar staan onder druk. Het is niet vanzelfsprekend. Dat gaat Anja Haga met hart en ziel in Brussel doen, mét een programma dat in alles laat zien hoe  christelijke politiek staat voor diepe waarden en zo het verschil maakt.’

Download hier het verkiezingsprogramma

CU - Almelo-1-20

Labels: ,