Verklaring ChristenUnie

PartijbureauCU
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 30 april 2024 om 14:11

Verklaring ChristenUnie

Eerder vandaag is een groep activisten het partijbureau van de ChristenUnie binnengedrongen. De ChristenUnie keurt deze actie ten stelligste af. Demonstreren is een groot goed in ons land. Ongevraagd een pand binnendringen valt daar niet onder. Integendeel. Het brengt de veiligheid van onze medewerkers in gevaar. Dat is onacceptabel. Het aanbod om met enkele van de demonstranten het gesprek aan te gaan werd geweigerd. Men weigerde vervolgens ons pand te verlaten. Inmiddels is de actie door de politie beëindigd.

De ChristenUnie staat voor de democratische rechtsstaat. Daar hoort voluit het vrije debat en het demonstratierecht bij. Zo kunnen we verschillen van mening. Maar wij verwerpen intimiderende acties die dat ondermijnen. Binnen onze partij blijft de ruimte om het gesprek te voeren, ook over het conflict in Gaza. Zodat we samen binnen de grenzen van onze democratische rechtsstaat blijven zoeken naar wegen tot vrede en recht.

Labels: ,