Motie voor meer gokpreventie onder jongeren unaniem aangenomen

Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 19 februari 2019 om 14:49

Motie voor meer gokpreventie onder jongeren unaniem aangenomen

Een gokvrije generatie: daar blijf ik voor gaan. Tot mijn grote spijt heeft de Eerste Kamer vandaag ingestemd met het legaliseren van online gokken. Terwijl de overheid op tal van terrein haar verantwoordelijkheid neemt en verkeerde en gevaarlijke gewoontes, zoals roken, te veel drinken of ongezond eten, terugdringt. Terwijl de gedachte dat legaliseren leidt tot een betere situatie onzin is, zoals blijkt in België, Denemarken, Duitsland en zoveel andere landen waar online gokken is gelegaliseerd. Steeds nam het aantal verslaafden toe!


De ChristenUnie blijft strijden voor een gokvrije samenleving. Ik diende deze motie in die wil voorkomen dat jongeren gaan gokken en verslaafd raken. Gelukkig werd deze motie wél aangenomen. Ik zal mij in de komende jaren blijvend inzetten voor een gokvrije generatie.


De motie luidde als volgt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jongeren tot 24 jaar kwetsbaarder zijn voor de verleidende effecten van gokspellen en gokelementen in games en dat in dit wetsvoorstel beperkt aandacht wordt besteed aan dit gegeven;

overwegende dat er een risico bestaat dat regulering van kansspelen op afstand leidt tot een aanzuigende werking van jongeren op online gokken;

verzoekt de regering bij de evaluatie van deze wet na te gaan of zij voldoende maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken en of extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bikker

Labels: ,