Berichten over Discriminatie

 1. markus-spiske-QozzJpFZ2lg-unsplash.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 13 september 2022 om 14:50

  Gelijk recht doen

  Hoewel het niet bedoeld is als een ongepaste zelffelicitatie stelt mijn fractie met genoegen vast dat deze Kamer aan het begin van een nieuw parlementair jaar twee belangrijke thema’s letterlijk en figuurlijk naar voren haalt. Binnenkort debatteren we over de zelfevaluatie van de Kamer naar aanleiding van de toeslagenaffaire en vandaag spreken we met de parlementaire onderzoekscommissie antidiscriminatiewetgeving over het rapport ‘Gelijk recht doen’. De prominente placering van beide debatten op de Kameragenda is wat mijn fractie betreft een terechte onderstreping van het belang van deze – deels met elkaar verwante – onderwerpen. 

  Lees verder