Berichten over Peter Ester

 1. Peter Ester - 1953-2022 banner.jpg
  Roel Kuiper 2018 - Foto: Anne Paul Roukema
  Door Roel Kuiper op 12 december 2022 om 14:32

  In memoriam: Peter Ester (1953-2022)

  Afgelopen zondag overleed op 69-jarige leeftijd dr. Peter Ester, toegewijd lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie. Hij werd weggeroepen uit een nog zeer actief leven door een ernstige ziekte, waar hij al geruime tijd mee kampte. Een harde werker, scherp van geest, analytisch sterk, loyaal aan de zaak of de partij die hij diende, warm en belangstellend. Iedereen wil zo iemand in zijn team. En bij dat alles buitengewoon bescheiden. Hij wilde niet dat hijzelf op de voorgrond stond. Voor zichzelf vroeg hij weinig, te weinig, dachten de mensen die hem kenden.

  Lees verder
 2. Peter Ester - 1953-2022 banner.jpg
  CU logo onder elkaar blauw
  Door Webredactie op 12 december 2022 om 14:30

  ChristenUnie-Eerste Kamerlid Peter Ester (1953) overleden

  Gistermiddag, 11 december, is als gevolg van zijn ziekte Peter Ester overleden.

  Peter Ester werd in 2011 namens de ChristenUnie lid van de Eerste Kamer. Daar vormde hij een tweemansfractie met Roel Kuiper. Hij zag het team bij de daaropvolgende verkiezingen steeds groter worden: drie zetels in 2015 en vier in 2019. De laatste jaren werkte hij samen met Tineke Huizinga, Maarten Verkerk en Mirjam Bikker en later met Hendrik-Jan Talsma.

  Lees verder

  Labels:

 3. Portemonnee
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Peter Ester, Hendrik-Jan Talsma op 22 november 2022 om 15:30

  Algemene financiële beschouwingen

  We bevinden ons in hoogst verwarrende, soms zelfs angstaanjagende tijden. Het aantal crises is overweldigend. We zien een kabinet en een minister van Financiën die van ijsschots naar ijsschots springen en dat met een zekere behendigheid doen. Daarbij wordt niet geschuwd om tientallen miljarden uit te trekken voor crisisbestrijdingsmaatregelen. Nood breekt wet, zo luidt het adagium. Kritiek was er ook. Zo zou het kabinet te lang getreuzeld hebben met daadkrachtig beleid. 

  Lees verder
 4. Toeslagenaffaire
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Peter Ester, Maarten Verkerk op 1 november 2022 om 11:00

  Hersteloperatie toeslagen

  Ik overdrijf niet als ik stel dat de toeslagenaffaire tot de grootste en meest aangrijpende Nederlandse overheidsschandalen van de 21ste eeuw moet worden gerekend. Het aantal gedupeerde ouders is ongekend hoog, hun financiële en psychische leed is schrijnend, de overheid liet hen in de steek, de Belastingdienst voerde een destructief alles-of-niets beleid, ook het parlement liet steken vallen en het aantal uithuisgeplaatste kinderen is ronduit hartverscheurend.

  Lees verder
 5. Toeslagenaffaire
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 27 september 2022 om 16:30

  De toeslagenaffaire: de menselijke maat was zoek

  We hebben met grote belangstelling en instemming kennisgenomen van het rapport van de werkgroep Zelfevaluatie naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Een affaire die gerekend moet worden tot de grootste naoorlogse misstanden van overheidsbeleid. Een overheid die zich van haar slechtste kant liet zien hetgeen resulteerde in duizenden slachtoffers, waaronder veel kinderen. Tot op vandaag is het aantal gedupeerden dat niet financieel gecompenseerd is, pijnlijk groot.

  Lees verder
 6. KLM vliegtuig.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 31 mei 2022 om 19:20

  Aandelenemissie Air France -KLM

  In de kern lijkt dit een eenvoudig wetsvoorstel. De Air France/KLM holding plaatst een nieuwe aandelenemissie en de Nederlandse staat kan besluiten wel of niet aandelen aan te kopen. Daarbij geldt, dat er geen voorwaarden kunnen worden gesteld. Het is een louter financiële afweging. Einde verhaal. Dat zou leiden tot een kort debat. Toch is de ChristenUnie-fractie voorstander van een meer omvattende analyse waarbij het brede welvaartsperspectief leidraad is.

  Lees verder

  Labels: ,

 7. Kolencentrale
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 8 maart 2022 om 11:30

  Belasting op CO2-uitstoot elektriciteitssector

  De ChristenUnie is positief over het instellen van een minimum CO2-prijs voor de elektriciteitssector. In het Klimaatakkoord wordt een belasting op de uitstoot van CO2 voorgesteld, daar is dit een uitwerking van. Het is belangrijk dat de vervuiler betaald, dat geldt ook voor de energiesector.

  Lees verder

  Labels: ,

 8. Balkonnetjes.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 14 december 2021 om 09:36

  Verlaging verhuurderheffing

  De invoering van de verhuurderheffing in 2013 kende een zeer specifieke aanleiding en context. Het is goed om daar kennis van te nemen. De heffing was bedoeld om de toenmalige regering aan extra middelen te helpen als gevolg van de diepingrijpende financiële crisis.

  Lees verder
 9. Belastingdienst.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 13 december 2021 om 20:33

  Belastingplan 2022

  Met dit Belastingplan 2022 hoopt het kabinet zo’n €335 mld binnen te halen, ter dekking van een kleine 95% van de rijksuitgaven. Een dergelijk omvangrijk bedrag vereist een zorgvuldige behandeling van het parlement met een scherp oog voor uitvoering, impact en eenvoud van de voorgestelde fiscale maatregelen.

  Lees verder