Berichten over Peter Ester

 1. Contract tekenen
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 20 mei 2019 om 14:02

  Wet Arbeidsmarkt in Balans neemt zorgen ChristenUnie over flexibilisering niet weg

  Met het wetsvoorstel ‘Arbeidsmarkt in balans’ geeft het kabinet Rutte III aan oog te hebben voor de schadelijke effecten van de explosief toegenomen flexibilisering van de arbeid. De ChristenUnie-fractie juicht dat toe. Het is goed dat dit wetsvoorstel flexibele arbeid duurder maakt en vaste contracten goedkoper. Dat is een juiste stap om de dreigende tweedeling een halt toe te roepen. Toch zijn er ook zorgen. De hamvraag is of het beleid niet te laat komt.

  Lees verder
 2. Kleding slavenarbeid.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 23 april 2019 om 10:31

  ChristenUnie steunt maatregelen om kinderarbeid tegen te gaan

  Meer dan 150 miljoen kinderen verrichten gedwongen arbeid, waarvan meer dan 70 miljoen onder erbarmelijke omstandigheden. Maar liefst de helft van de kinderen die gedwongen werken, is tussen de vijf en elf jaar oud. Stuitende cijfers over een weerzinwekkend en onaanvaardbaar verschijnsel. Dat vraagt om krachtdadig beleid in de strijd tegen kinderarbeid. Nationaal en internationaal.

  Lees verder
 3. Vlag Verenigd Koninkrijk
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 19 maart 2019 om 12:02

  Noodwet Brexit geschikt middel om onvoorziene problemen te voorkomen

  'De ChristenUniefractie steunt de inzet van dit wetsvoorstel om de regering extra bevoegdheden te geven rond het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De kans dat er iets mis gaat rond e Brexit is wellicht klein, maar als er iets misgaat zijn de gevolgen groot. We wensen het kabinet veel wijsheid en zegen in deze ongekend spannende tijden.'

  Zo vatte ik mijn betoog over de noodwet Brexit samen. In deze noodwet krijgt de regering de bevoegdheid om in onvoorziene situaties adequaat en snel te kunnen handelen. De ChristenUnie-fractie vind deze noodwet gepast om onvoorziene problemen rondom de Brexit te voorkomen.

  Lees verder

  Labels: ,

 4. Euro bankbiljetten.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 11 december 2018 om 10:48

  Bijdrage Peter Ester aan debat over het Belastingplan 2019

  Vandaag behandelt de Eerste Kamer het omvangrijke pakket belastingplannen voor 2019. Het gaat om negen wetsvoorstellen met vele tientallen maatregelen. Onderstaand kunt u mijn bijdrage aan dit belangrijke debat nalezen. Daarin ga ik in op de hoofdlijnen van de plannen en op de ideologische spanning die onder al die plannen schuil gaat.

  Lees verder
 5. Actiefoto Peter achter spreekgestoelte
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 20 november 2018 om 15:07

  "De last van veel geluk" - bijdrage Peter Ester aan financiële beschouwingen Eerste Kamer

  Regeren in tijden van voorspoed zouden we kunnen aanduiden als “De last van veel geluk”, naar de titel van het prachtige boek van historicus Van Deursen over de gouden eeuw in Nederland. Zo begon ik mijn bijdrage aan de Algemene Financiële Beschouwingen vandaag in de Eerste Kamer. Benieuwd waarom, dan nodig ik u graag uit mijn bijdrage hieronder na te lezen.

  Lees verder

  Labels:

 6. Actiefoto Peter Twitter
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 9 oktober 2018 om 16:18

  Bijdrage Peter Ester aan het debat over de afbouw van de gaswinning in Groningen

  Mevrouw de voorzitter,

  Als we nu in 2018 terugdenken aan de meer dan 50 miljard kubieke meter gas die we nog maar vijf jaar geleden in 2013 oppompten, dan doen we dat met schaamrood op de kaken. Hoe kwam het toch dat tot voor kort het winnen van zo veel mogelijk aardgas voorop stond? Dat de weegschaal doorsloeg naar economisch gewin en niet naar de veiligheid van de Groningers? De door gaswinning veroorzaakte aardbevingen hebben het fundament onder de veiligheidsbeleving van de Groningers weggeslagen. Als land, als staat, voelen we een ereschuld aan de Groningers die we nu snel moeten inlossen. Voor de ChristenUnie-fractie staat dit buiten kijf. Voortdurende onzekerheid en beleidstraagheid zijn funest voor het welzijn van onze Groningse medeburgers. Het feit dat de versterkingsaanpak zo traag op gang is gekomen, maakt dit extra pijnlijk. Maar nu worden dan toch stappen gezet; grote stappen zelfs.

  Lees verder
 7. Actiefoto Peter Twitter
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 9 juli 2018 om 20:45

  Bijdrage Peter Ester aan debat over het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme

  Voordat het zomerreces voor de Eerste Kamer aanbreekt zijn er vandaag en morgen nog een aantal grotere en kleinere debatten over diverse wetsvoorstellen. Als woordvoerder Financiën beet ik vanavond het spits af namens de ChristenUnie-fractie met een bijdrage aan het debat over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. Een Europese richtlijn die erop is gericht het witwassen van crimineel geld en het financieren van terrorisme te voorkomen. Onderstaand volgt mijn bijdrage.

  Lees verder