Berichten over Tineke Huizinga

 1. Nederlandse wijk.jpg
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 15 februari 2022 om 14:00

  Het vertrouwen terugwinnen

  Het eerste stof rond de regeringsverklaring is inmiddels neergedaald, het kabinet is enkele weken onderweg en nieuwe problemen hebben zich ook alweer aangediend. Een goed moment voor ons om te spreken over de regeringsverklaring en het daarmee samenhangende akkoord. De Eerste Kamer komt immers, anders dan haar naam doet vermoeden, pas in tweede instantie aan het woord. 

  Lees verder
 2. Europese vlaggen.jpg
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 8 februari 2022 om 12:00

  Europese beschouwingen: het belang van de rechtsstaat

  De wereld waarin wij leven wordt in een razend tempo kleiner. Een vleermuis op een markt in China zet binnen een paar maanden de hele wereld en de wereldeconomie op zijn kop. De coronacrisis heeft ons veel geleerd, ook dat de grote afhankelijkheid van de Europese economie van producten uit andere delen van de wereld onze economie heel kwetsbaar maken.

  Lees verder
 3. Hoogspanningsmast
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 29 juni 2021 om 15:00

  Sluiting kolencentrales

  Bij het bestuderen van de voorgestelde wetswijziging werd ik geconfronteerd met een aantal ongerijmdheden in het debat over het beperken van de CO2-uitstoot. Bij wet heeft Nederland besloten tot het op korte termijn sluiten van al onze kolencentrales. 

  Lees verder
 4. F0603C0F-E6A6-45AE-9ADF-9C60B9A12812.jpeg
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 22 juni 2021 om 21:00

  Invest International

  De ChristenUnie is blij dat we vandaag een begin kunnen maken met de behandeling van het wetsvoorstel Invest International. Het zou wel heel onwellevend zijn geweest om de organisatie nog langer te laten wachten op helderheid vanuit de Eerste Kamer. Bij de organisatie is er de begrijpelijke drive om nu te kunnen starten. 

  Lees verder
 5. Vrijwilliger
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 9 maart 2021 om 11:10

  Verdringing op de arbeidsmarkt

  Voorzitter, ik houd mijn bijdrage kort en wil me tot enkele hoofdpunten beperken. Dit is immers al de tweede termijn van de behandeling van deze initiatiefwet. Al ligt de behandeling in eerste termijn enkele jaren achter ons.

  Lees verder
 6. Uiterwaarden
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 2 maart 2021 om 14:45

  De Stikstofwet

  De fractie van de ChristenUnie is blij met het wetsvoorstel dat wij vandaag bespreken. Ik kan het ook anders zeggen: Wij waarderen het dat er vandaag een wetsvoorstel ligt dat ons land een uitweg lijkt te bieden uit de stikstofimpasse waar wij sinds enkele jaren in terecht zijn gekomen.

  Lees verder
 7. Nederlandse vlag.jpg
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Tineke Huizinga, Peter Ester op 1 december 2020 om 13:00

  Inburgering

  Het belang van succesvolle inburgering van migranten is maatschappelijk gezien evident. Het leidt tot een meer ontspannen en inclusieve samenleving. Het beheersen van de Nederlandse taal door migranten, het kennen, respecteren en naleven van onze kernwaarden en het toegang krijgen tot de arbeidsmarkt zijn van grote betekenis voor een succesvolle inburgering. De ChristenUnie-fractie benadrukt het principe van dubbel commitment in het inburgeringsdebat: de nieuwkomer investeert in zijn of haar deelname aan de Nederlandse samenleving en de Nederlandse samenleving investeert in de nieuwkomer.

  Lees verder
 8. Europese vlaggen.jpg
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 3 november 2020 om 14:00

  Europese beschouwingen: we hebben elkaar nodig

  Een bezienswaardigheid in Amersfoort, de mooie stad waar ik opgroeide, zijn de nog steeds bewoonde muurhuizen. De huizen in de stadsmuur die uit de middeleeuwen stammen. Die muren gaven mensen veiligheid en bescherming en voor veel mensen was de wereld niet groter dan hun stad. Dat was de schaal waarop ze leefden. 

  Lees verder
 9. Asielzoekerscentrum.jpg
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 6 juli 2020 om 20:30

  Orde op zaken bij de IND

  De aanleiding voor dit tijdelijke wetsvoorstel is het uit de hand lopen van de beslistermijnen bij de IND. Doordat deze beslistermijnen veelvuldig niet worden nagekomen, is het aantal procedures bij de bestuursrechter toegenomen en zijn de toegekende dwangsommen, blijkens de stukken die de staatssecretaris ons toestuurde, toegenomen tot 1 miljoen per week.

  Lees verder

  Labels: ,