Berichten over Tineke Huizinga

 1. Natuur vogels
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 30 juni 2020 om 15:00

  Omgevingswet: Aanvullingswet natuur

  Wij behandelen vandaag de Aanvullingswet natuur op de Omgevingswet. Het uitgangspunt van de omgevingswet is het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte binnen de doelen van de wet en de overige wettelijke bepalingen, waarbij het adagium is: decentraal, tenzij. De bedoeling van de omgevingswet is vereenvoudiging, meer sturingsruimte voor decentrale overheden, minder sturing op gedetailleerde normen, meer sturing op doelen.

  Lees verder
 2. Vlag Verenigd Koninkrijk
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 23 juni 2020 om 11:15

  Gevolgen van de Brexit voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk

  Wij spreken vandaag over een wetsvoorstel waarvan we allemaal hopen dat het nooit als wet in werking zal treden. Dat is een bijzondere situatie. Het is ook bijzonder dat we een initiatief wetsvoorstel bespreken, dat komt niet zo vaak voor. Mijn complimenten aan de indieners voor hun inzet en doorzettingsvermogen.

  Lees verder
 3. Polder en molens van boven.jpg
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 17 december 2019 om 12:39

  Een belangrijke eerste stap

  De ChristenUnie-fractie is blij dat we vandaag deze spoedwet behandelen. Het heeft van ons als Eerste Kamerleden en ook van de minister en haar ambtenaren veel inzet, tijd en bereidwilligheid gevraagd, maar we zijn nu in staat tot een goede en zorgvuldige behandeling van deze wet.

  Lees verder
 4. Akkerbouw.jpg
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 16 december 2019 om 15:59

  Wijziging van de meststoffenwet

  Voorzitter,            

  We spreken over de wijziging van de meststoffenwet.

  Uit de toelichting van de minister blijkt dat deze wetswijziging noodzakelijk is voor een verlenging van de derogatiebeschikking van de Europese commissie. Al in 2017 heeft de Europese commissie als voorwaarde voor derogatie gesteld dat het nationale mestproduktieplafond in nationale wetgeving vastgelegd zou moeten worden. De regering heeft naast het nationale mestproduktieplafond een uitwerking in drie sectorale plafonds vastgelegd.

  Lees verder
 5. Kolencentrale
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 3 december 2019 om 17:57

  Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  Het wetsvoorstel waar we over spreken is het op termijn verbieden van het verbranden van kolen om elektriciteit op te wekken. Vanzelfsprekend steunen wij het streven van het kabinet om de CO2-emissie terug te brengen, dat is de achtergrond van dit wetsvoorstel. Tegelijk ervaren wij veel ongerijmdheden. Om minder CO2 uit te stoten, subsidieert het kabinet biomassa die, zo blijkt, vervuilender is en meer CO2 uitstoot bij verbranding. Op termijn mogen hypermoderne kolencentrales geen kolen meer verstoken, maar om toch genoeg elektriciteit te hebben, importeren we mogelijk elektriciteit van minder efficiënt werkende en meer vervuilende centrales. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

  Lees verder
 6. Landmacht, militairen.jpg
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 2 december 2019 om 19:15

  De militaire radar in Herwijnen

  De afgelopen maanden leken de antwoorden van de staatssecretaris eerder vertroebelend dan verhelderend te werken. Onze fractie miste een directe heldere onderbouwing van de noodzaak om met de Rijkscoördinatieregeling de lokale democratie buitenspel te zetten. Het belang van de militaire radar is duidelijk en die radar moet er ook tijdig komen. Maar het is niet duidelijk of en waarom Herwijnen de enige locatie is waar een goede radar gebouwd kan worden. De Tweede Kamer eiste niet voor niets eerst goed onderzoek voor een eventueel definitief akkoord en is alleen voorwaardelijk akkoord gegaan. Er is veel onrust en de lokale gemeenschap maakt zich grote zorgen. Het is van groot belang dat er nu duidelijkheid komt en goede antwoorden op de vragen. 

  Lees verder