Klachten

Klachten en vertrouwenskwesties

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over de ChristenUnie of over één van haar vertegenwoordigers? Dat hangt af van de aard van de klacht.

 1. Heeft u onvrede over politieke standpunten en politiek handelen. Hiervoor kunt u zich richten tot de desbetreffende fractie (gemeente, waterschap, provincie, landelijk of Europees).
  Meer lezen

 2. Integriteit- en vertrouwenskwesties. Maakt u in uw functie voor de ChristenUnie of in een bijeenkomst van de partij een situatie mee waarin u een misstand of integriteitskwestie vermoedt? Dan kunt u het volgende doen:
  - Wanneer u zich veilig en zeker genoeg voelt kunt u rechtstreeks een melding doen bij het bevoegde bestuur. Een melding moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in behandeling genomen te kunnen worden. De klachtenregeling regelt de omgang met meldingen.
  - Mocht u de behoefte hebben dit eerst met een onafhankelijk vertrouwenspersoon te bespreken, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke vertrouwenspersonen om uw signaal te bespreken.

 3. Heeft u een klacht over het handelen van een ChristenUnie-medewerker of bestuurslid die niet valt onder integriteits- of vertrouwenskwesties? Bijvoorbeeld over betalingen, privacy, of wachttijden dan kunt u zich richten tot het klachtenloket.
  Klik hier voor de contactgegevens

 4. Klachten over kandidaatstelling voor verkiezingen. Voor iedere kandidaatstellingsprocedure wordt een speciaal loket bekend gemaakt voor het indienen van klachten.
  Meer lezen

 5. Beroepsmogelijkheid. Er is een geschillencommissie waar beroep aangetekend kan worden tegen besluiten van het bevoegd gezag of tegen een bepaalde uitleg van reglementen. De geschillenregeling regelt het werk van de geschillencommissie.
  Meer lezen