Opzeggen

Vragen over opzeggen

 • Waarom gaat het lidmaatschap per kalenderjaar?

  In het contributieregelement van de ChristenUnie is opgenomen dat het lidmaatschap samenvalt met het kalenderjaar. U bent daarom lid tot het einde van het lopende jaar. Wilt u opzeggen dan kan dat voor 30 november van het lopende jaar. Per 31 december wordt u dan uitgeschreven als lid. 

  Uit het contributieregelement, vastgesteld op het partijcongres 20 november 2021: 

  "Een nieuw lid verbindt zich tenminste gedurende de resterende looptijd van één kalenderjaar."

  Een lid kan zich voor 1 december van een lopend jaar laten uitschrijven en is dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar geen lid meer. Indien het lid de uitschrijving niet tijdig doorgeeft komt het lidmaatschap en de verplichting tot contributiebetaling pas het daaropvolgende jaar te vervallen."

 • Ik wil een opzegging wegens een overlijden doorgeven.

  Gecondoleerd met uw verlies. U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen: 

  Telefoon: 033-4226969 (maandag t/m vrijdag 10.00 tot 16.00 uur)

  Email: ledenadministratie@christenunie.nl

  Via dit formulier op deze website.

  Schriftelijk via ChristenUnie, Postbus 439, 3800 AK AMERSFOORT

 • Wilt u opzeggen om een financiĆ«le reden?

  Wist u dat de ChristenUnie ook de mogelijkheid heeft voor een reductielidmaatschap? Dit bieden wij aan voor mensen met een beperkt inkomen of wegens onvoorziene financiele omstandigheden. Dit betreft de helft van het reguliere tarief. Meer informatie hierover kunt u aanvragen bij onze ledenadministratie via ledenadministratie@christenunie.nl

  Mocht u willen opzeggen dan kan dat per mail aan ledenadministratie@christenunie.nl of via dit online formulier. Geef dan aan dat u wegens financiele redenen wilt opzeggen. 

 • Wilt u opzeggen om een politieke reden?

  Wij zijn altijd bereid om met u in gesprek te gaan over de achtergronden achter een politiek standpunt , een stemming in de Tweede Kamer, of een lokaal thema. Indien u dit op prijs stelt dan kunt u contact met ons opnemen via email of telefonisch via 033-4226969 (werkdagen 10.00-16.00). Opzeggen kan niet telefonisch. 

  U kunt uw opzegging schriftelijk doorgeven aan onze ledenadministratie via ledenadministratie@christenunie.nl of via dit formulier.

 • Hoe gaat de ChristenUnie om met persoonsgegevens en privacy?

  De ChristenUnie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover in onze privacyverklaring op www.christenunie.nl/privacyverklaring. 

 • Heeft u een andere vraag?

  Neem dan contact met ons op via dit formulier