Het hart van de ChristenUnie voor partijnetwerken


Het hart van de ChristenUnie
voor partijnetwerken

Als lid van een partijnetwerk wil je met jouw expertise een bijdrage leveren aan de missie van de ChristenUnie. Dat kan alleen als de producten die jouw netwerk oplevert helemaal in lijn zijn met het gedachtegoed van de partij en zich duidelijk onderscheiden door hun ChristenUnie-kleur.

We noemen onze partij christelijk-sociaal, wat houdt dat precies in? Hoe werkt dat concreet door in de actuele politiek? Wat is de plaats van onze partij in het politieke landschap? Je hoort het in de cursus "Het hart van de ChristenUnie"!

Je kunt deze basiscursus van één avond online volgen. ‘Het hart van de ChristenUnie’ is allereerst bedoeld voor de kerngroepleden van de partijnetwerken. Daarnaast kunnen er per netwerk nog enkele andere leden aanschuiven.

Tijdens deze avond leer je via interactieve werkvormen wat het hart is van christelijk-sociale politiek en krijg je handvatten om dit op een heldere manier terug te laten komen in de output van je netwerk. 

Aanmelden voor Het hart van de ChristenUnie