Berichten over Carla Dik-Faber

 1. carladikfaber2018 01 Gert-Jan Segers.jpg
  Door Carla Dik-Faber, Gert-Jan Segers op 17 juli 2020

  ChristenUnie: ‘geen zelfdodingspil, wel betere zorg voor ouderen’

  “Als corona ons íets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat echte aandacht en goede zorg het verschil maken in een mensenleven. Ik vind het buitengewoon pijnlijk dat in een tijd waarin ouderen zich extra kwetsbaar voelen, D66 een voorstel indient waarvan we weten dat het bij veel ouderen tot grotere onzekerheid en meer angst leidt." Dat stelt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in reactie op de indiening van een initiatiefwetsvoorstel om een zelfdodingspil mogelijk te maken.

  Lees meer over "ChristenUnie: ‘geen zelfdodingspil, wel betere zorg voor ouderen’"
 2. Koeien weiland
  carladikfaber2018
  Door Carla Dik-Faber op 11 juli 2020

  De veevoermaatregel nader bekeken

  In een klein land als Nederland is het dringen om de ruimte. Met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is beoogd om economie en ecologie in samenhang te ontwikkelen. De uitspraak van de Raad van State (mei 2019) heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Het PAS leek te mooi om waar te zijn en dat is ook zo gebleken. We hebben niet goed voor de natuur gezorgd en moeten toe naar een nieuwe balans tussen economie en ecologie.

  Lees meer over "De veevoermaatregel nader bekeken"
 3. Zwanger
  carladikfaber2018
  Door Carla Dik-Faber op 29 juni 2020

  Evaluatie abortuswet: gemiste kans om de wet zorgvuldiger te maken

  Het was best spannend dat juist dit kabinet, met partijen die op medisch ethisch gebied soms lijnrecht tegenover elkaar staan, de abortuswet ging evalueren. Toch is dat wat we gedaan hebben, omdat het voor iedereen goed is te weten hoe de wet in de praktijk uitpakt. Afgelopen week verscheen dan eindelijk die langverwachte evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap, zoals de wet officieel heet.

  Lees meer over "Evaluatie abortuswet: gemiste kans om de wet zorgvuldiger te maken"
 4. Plantjes.jpg
  carladikfaber2018
  Door Carla Dik-Faber op 24 juni 2020

  Agrobosbouw: ruimte voor landbouw én natuur

  Zorg voor de natuur en toekomst van de landbouw. Voor veel innovatieve boeren gaan die zaken hand in hand. Dat is geweldig. Helaas hebben deze boeren ook vaak te maken met starre regelgeving vanuit de overheid, waardoor er geen ruimte is om allerlei duurzame initiatieven uit te werken. Dat moet anders.

  Lees meer over "Agrobosbouw: ruimte voor landbouw én natuur"
 5. Ziekenhuis zorg.jpg
  carladikfaber2018
  Door Carla Dik-Faber op 23 juni 2020

  Vertrouwen en vakmanschap: meer waardering voor zorgverleners

  In de Tweede Kamer is gestemd over een motie voor het verbeteren van het salaris en arbeidsvoorwaarden van zorgverleners. Ik krijg veel vragen over deze motie en waarom de ChristenUnie niet voor deze motie heeft gestemd. Vindt de ChristenUnie niet óók dat er meer waardering moet komen voor zorgverleners, zoals letterlijk in de motie staat?

  Lees meer over "Vertrouwen en vakmanschap: meer waardering voor zorgverleners"
 6. Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUnie
  carladikfaber2018
  Door Carla Dik-Faber op 20 juni 2020

  Beeld van God

  Als de Schepper van Zijn schepselen houdt, wie zijn wij dan om hen af te wijzen om hoe ze zijn geschapen?

  Lees meer over "Beeld van God"

  Labels:

 7. Ziekenhuis zorg.jpg
  carladikfaber2018
  Door Carla Dik-Faber op 16 juni 2020

  Vertrouwen en vakmanschap: meer waardering voor zorgverleners

  In de Tweede Kamer is gestemd over een motie voor het verbeteren van het salaris en arbeidsvoorwaarden van zorgverleners. Ik krijg veel vragen over deze motie en waarom de ChristenUnie niet voor deze motie heeft gestemd. Vindt de ChristenUnie niet óók dat er meer waardering moet komen voor zorgverleners, zoals letterlijk in de motie staat?

  Lees meer over "Vertrouwen en vakmanschap: meer waardering voor zorgverleners"
 8. Fabriek
  carladikfaber2018
  Door Carla Dik-Faber op 16 juni 2020

  Weg met de wegwerpmaatschappij

  In 2050 hebben we een economie zonder afval. Dit is het ambitieuze doel dat we hebben gesteld toen de ChristenUnie in de coalitie kwam. Helaas worden jaarlijks namelijk miljoenen tonnen aan grondstoffen verspild. Daarom is het heel belangrijk om zoveel mogelijk te recyclen. Fabrikanten kunnen echter ook veel meer doen om te voorkomen dat spullen bij het afval worden gezet. Nu worden er veel spullen onnodig weggegooid. Dat is ontzettend zonde. Ik wil daarom dat het kabinet meer inzet op repareren en hergebruik en stel daarom schriftelijke vragen. 

  Lees meer over "Weg met de wegwerpmaatschappij"
 9. Kerkdienst.jpg
  carladikfaber2018
  Door Carla Dik-Faber op 11 juni 2020

  Vrijheid om te zijn en vrijheid om te denken

  Pastoraat is een waardevolle, heel persoonlijke en dus ook kwetsbare vorm van geestelijke verzorging. Als daarin fouten worden gemaakt, kan dat schade toebrengen waar mensen de rest van hun leven last van hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen die worstelen met hun geaardheid in relatie tot hun levensovertuiging is grote zorgvuldigheid nodig. Dan gaat het namelijk over je zijn, waarin iemand anders niet mag voorschrijven hoe je daarmee omgaat.

  Lees meer over "Vrijheid om te zijn en vrijheid om te denken"

  Labels:

 10. Hout Biomassa.jpg
  CU logo onder elkaar blauw
  Door Webredactie op 9 juni 2020

  CU en D66: Stop met subsidies nieuwe biomassacentrales

  ChristenUnie en D66 willen dat er geen subsidie beschikbaar komt voor nieuwe biomassacentrales. Er zijn nu nog honderden nieuwe biomassacentrales in de planning. Door zo snel mogelijk te stoppen met deze subsidies, wordt er duidelijkheid gegeven. De lat voor nieuwe centrales moet zo hoog mogelijk liggen. Bovendien is het verstandiger om in te zetten op echt schone energie.

  Lees meer over "CU en D66: Stop met subsidies nieuwe biomassacentrales"