Wonen

Wonen.jpg
05 Pieter Grinwis.jpg
Door Pieter Grinwis op 15 december 2021 om 13:07

Wonen

Het bouwen van extra woningen is een van de grootste opdrachten voor het kabinet. Nieuwe wijken worden duurzaam, betaalbaar en bereikbaar via het OV. Er wordt extra gebouwd voor senioren, starters en studenten. En er is veel aandacht voor het versterken van gemeenschappen. In plaats van een woningmarkt waar het recht van de sterkste geldt, gaan we naar volkshuisvesting voor iedereen.

 • De woningbouwcorporaties gaan veel meer betaalbare huurwoningen bouwen en verduurzamen, doordat deverhuurderheffing van 1,7 miljard euro per jaar wordt afgeschaft.
 • Er wordt meer gebouwd voor senioren, starters, studenten én daklozen.
 • Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor een woningbouwimpuls voor betaalbare woningen, huisvesting voor daklozen en investeringen in versterking van kwetsbare wijken.
 • Met deze maatregelen, plus de inzet op transformatie van kantoren tot woningen en de bouw van tijdelijke woningen, wordt het woningbouwtempo opgevoerd naar 100.000 nieuwe woningen per jaar, waarvan minstens twee derde betaalbaar moet zijn (sociale of middenhuur en koop tot de NHG-grens).

 • Starters krijgen hulp om een betaalbare woning te kopen via een nieuw soort premie-A systeem.
 • De actuele hoogte van de studieschuld wordt bepalend voor de hypotheek en niet langer de oorspronkelijke hoogte van deze schuld.
 • Er komen woonplekken waar ouderen betaalbaar samen kunnen leven bijvoorbeeld in Knarrenhofjes (zoals in ons manifest ‘waardig ouder worden’). Hier wordt 300 miljoen voor uitgetrokken.
 • Dit kabinet zorgt voor extra woningbouw in kleine steden, dorpen en kernen, zodat het dorpen in het landelijk gebied leefbaar blijven, voorzieningen houden en woningzoekenden dichtbij familie kunnen blijven wonen.

 • In plaats van winst te maken, gaat het Rijksvastgoedbedrijf met haar vastgoed en grond extra betaalbare woningen bouwen en grond duurzaam verpachten.
 • De sociale huur voor mensen met een lager inkomen wordt verlaagd.
 • De bescherming van huurders wordt uitgebreid van huurders met een sociale huurwoning naar huurders een middenhuurwoning.
 • Verhuurders van woningen worden zwaarder belast.

 • Discriminatie op de woningmarkt en malafide pandjesbazen worden aangepakt. Hiervoor wordt een verhuurdervergunning, meldplicht of registratieplicht ingevoerd.
 • De ‘jubelton’ wordt afgeschaft zodat woningprijzen minder worden opgedreven door belastingvrije schenkingen.
 • De kostendelersnorm wordt afgeschaft voor jongeren tot 27 jaar. Ouders worden dus niet langer gekort op een uitkering als een kind tot 27 jaar thuis blijft wonen of tijdelijk weer thuis komt wonen.

 • Huizen worden sneller, slimmer en socialer geïsoleerd te beginnen met de slechtst geïsoleerde huizen waar mensen met de laagste inkomens wonen. Er wordt tot 2030 3,35 miljard euro extra geïnvesteerd in een Nationaal Isolatie Programma (een ChristenUnie-initiatief). De beste energie is immers bespaarde energie.
 • Het verhuren van een goed geïsoleerd huis wordt de norm. We gaan verhuurders helpen hun woningen goed te verduurzamen. Zo worden huurders beschermd tegen een onnodig hoge energierekening.
 • Woningen bouwen we voor 100 of 200 jaar. Daarom gaan we bij woningbouw veel beter rekening houden met zaken als klimaatverandering, wateroverlast en bodemdaling. In lijn met voorstellen van de ChristenUnie. 
 • Er wordt tot 7,5 miljard geïnvesteerd om nieuwe wijken duurzaam bereikbaar te maken met vooral het openbaar vervoer.

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

 

Deel dit bericht

Labels: