Nieuws

 1. Pieter debat.png
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 4 november 2022

  Bijdrage stikstofdebat n.a.v. advies Remkes

  Over de breuklijnen in onze samenleving is veel gezegd en geschreven. Maar zelden werden ze zo zichtbaar als in de stikstofcrisis. Dit vraagstuk gaat allang niet meer alleen over hoe we onze natuur beschermen en hoe we daar te lang een loopje mee hebben genomen, maar ook over rechtvaardigheid; over je gewaardeerd weten als voedselproducent; over verdeling van schaarste, en wie er dan vooraan of achteraan staat. Over vertrouwen, dat te paard gaat en slechts schoorvoetend terugkomt. Zeker als er niet voor het eerst weer grote rekenfouten worden gemaakt door het RIVM, waar vanochtend een ruimhartig mea culpa op volgde.

  Lees verder

  Labels:

 2. Oud en jong.jpg
  04 Don Ceder.jpg
  Door Don Ceder op 3 november 2022

  Waarom is er een nieuw pensioenstelsel nodig? En andere vragen over de pensioenwet

  Deze weken spreken we in de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet. Een grote verandering, waar heel veel geld mee gemoeid is. Belangrijke vragen staan in het debat centraal: hoe kunnen we zo goed mogelijk regelen dat ouderen zeker zijn van hun inkomen? Maar ook: hoe zeker zijn de werkenden en jongeren van hun pensioen later? Hoe toekomstbestendig is ieders pensioen en het stelsel waarin we dat hebben geregeld?

  Lees verder

  Labels: ,

 3. Moderne Slavernij Beeld IJM taggen.jpg
  stienekevandergraaf2018
  Door Stieneke van der Graaf op 1 november 2022

  Een einde aan slavernij en uitbuiting

  Kleine kinderen die in fabrieken moeten werken. Gezinnen die in onbetaalbare schulden terecht zijn gekomen, en nu praktisch als slaaf worden behandeld door hun schuldeiser. Lokale gemeenschappen die van hun land zijn gejaagd door een grondstoffenbedrijf. Dorpen waar het drinkwater vervuild is geraakt door gedumpte afvalstoffen. Het zijn allemaal voorbeelden van schendingen van mensenrechten als gevolg van het handelen van internationale bedrijven. Kwetsbare mensen staan op vele plekken in de wereld machteloos tegenover grote ondernemingen met aanzienlijke economische macht. Alleen wanneer bedrijven en overheden samen hun verantwoordelijkheid oppakken ter bescherming van mensenrechten, blijven die rechten ook stevig overeind staan.

  Lees verder
 4. Mensgerichte economie.jpg
  04 Don Ceder.jpg
  Door Don Ceder op 25 oktober 2022

  Maak van de nood rond arbeidsmarktkrapte een deugd: een ‘economie van het genoeg’.

  Wegens de arbeidsmarktkrapte wordt ijverig gezocht naar manieren om mensen meer en langer aan het werk te krijgen. Een voltijdsbonus is de nieuwste politieke vondst die deeltijdwerkers moet verleiden tot een volledige arbeidsweek. Een heilloos middel dat niets oplost. De arbeidsmarktkrapte vraagt namelijk niet in de eerste plaats om extra pogingen nog meer uit onze beroepsbevolking te persen, maar vooral om een diepe herbezinning op onze economie en scherpe keuzes. We moeten onszelf de belangrijke vraag stellen: welke economie is voor ons houdbaar?

  Lees verder
 5. Regenwoud
  CU logo onder elkaar blauw
  Door Webredactie op 20 oktober 2022

  Zorg dragen voor Gods schepping (reactie op de Klimaatbrief)

  Aan de ondertekenaars van de Klimaatbrief,

  Dank voor jullie hartenkreet aan ons, christelijke landelijke politici over de staat van de schepping. En laten we maar gelijk met de deur in huis vallen: ook wij maken ons ernstig zorgen. De schepping zucht. En alles is verbonden: zorg voor de aarde is zorg voor onze meest kwetsbare naasten. We hebben deze zomer gezien wat de extreme regenval en smeltende gletsjers hebben gedaan in Pakistan, een land dat zelf nauwelijks heeft bijgedragen aan klimaatverandering, met duizenden doden en miljoenen getroffenen tot gevolg. De ergste droogte in 500 jaar kleurde Noord-Europa dor en geel, en extreme hitte en bosbranden teisterden het Zuiden van Europa. En dit najaar zien we op tal van plekken weersextremen en overstromingen, bijvoorbeeld in Nigeria, die niet zijn te begrijpen buiten manmade klimaatverandering om.

  Lees verder

  Labels:

 6. Microscoop.jpg
  03 Mirjam Bikker.jpg
  Door Mirjam Bikker op 17 oktober 2022

  Reactie op aanpassing Embryowet: ook bij nieuwe ontwikkelingen beschermwaardigheid waarborgen

  Er is niets zo wonderlijk als het begin van het leven. En er is niets zo kwetsbaar als het begin van het leven. Blijdschap of verdriet, geschenk of gemis, het ligt soms heel dicht bij elkaar. En dat besef ik goed bij het schrijven van deze blog. Bij alle beleid en wetgeving die over het begin van het leven gaat, past die verwondering, past zorgvuldigheid en ook het besef dat dit veel mensen raakt in de mooiste of juist moeilijkste momenten van het leven.

  Lees verder

  Labels:

 7. Bos.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 14 oktober 2022

  Zorg voor de schepping is zorg voor onze meest kwetsbare naasten

  Afgelopen zondag is de Franse filosoof Bruno Latour overleden. Er is veel te zeggen over zijn opvattingen en hoewel ik ze niet alle deel, was hij wel een filosoof die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het reflecteren op de houding van de mensheid ten aanzien van de aarde. Hij pleitte voor aandacht voor de delicate en fragiele verbanden die ons samenhouden. Latour was ook katholiek en verwelkomde het Laudato Si' van paus Franciscus. Het ging er net al over. Eindelijk werd de schreeuw van de schepping verbonden met de schreeuw van onze armste naasten, want alles is verbonden. En de vraag hoe we omgaan met onze aarde is dezelfde vraag als hoe we omgaan met de meest kwetsbaren op deze aarde.

  Lees verder
 8. Eerste Kamer.jpg
  CU logo onder elkaar blauw
  Door Webredactie op 7 oktober 2022

  ChristenUnie kiest voor stevige top senaatslijst

  De ChristenUnie doet aan de Eerste Kamerverkiezingen in 2023 mee met een solide en herkenbare kandidatenlijst. Tineke Huizinga is voor het eerst lijsttrekker, Eric Holterhues is op plek drie de hoogste nieuwkomer. De eerste vier kandidaten op de concept-kandidatenlijst brengen een enorme hoeveelheid politieke, juridische, financieel-economische en ethisch-filosofische ervaring mee. De ChristenUnie heeft nu vier senaatszetels en wil dat resultaat evenaren.

  Lees verder

  Labels: ,

 9. Nederlands landschap
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 5 oktober 2022

  Samen aan de slag met wat wel kan

  Johan Remkes geeft ons met zijn advies de kans om een nieuwe start te maken en die kans moeten we wat mij betreft met beide handen aangrijpen.

  Lees verder
 10. 20221001-CU-Congres-68_klein.jpg
  01 Gert-Jan Segers.jpg
  Door Gert-Jan Segers op 4 oktober 2022

  Rancune en vergeving

  Ik ben weleens ontstemd, maar probeer dat altijd zo snel mogelijk weer uit te praten. Als je boosheid voor jezelf houdt, ontaardt die in rancune. Bitterheid. Het gevoel dat je onrecht is aangedaan. In mijn geval was dat ooit vanwege het gevoel dat mijn vader slachtoffer van onrecht was. Het maakte me onverzoenlijk. Ik hoefde de mensen die hem dat in een kwetsbare fase van zijn leven hadden aangedaan niet meer te zien. Een weinig vruchtbare vorm van sociale wraak, waar ik vooral mezelf mee had.

  Lees verder