Berichten geschreven door Pieter Grinwis

 1. Incasso-industrie
  05 Pieter Grinwis.jpg CU logo onder elkaar blauw
  Door Pieter Grinwis, Webredactie op 8 november 2023

  Armoede met 60% omlaag in plannen ChristenUnie

  De plannen van de ChristenUnie leiden tot een verlaging van de armoede met maar liefst 60%, het meest van alle partijen. Bovendien gaan gezinnen én alleenstaanden er fors op vooruit. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde doorrekeningen van het verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

  Lees meer over "Armoede met 60% omlaag in plannen ChristenUnie"

  Labels: , ,

 2. Klein bedrijfje.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 27 oktober 2023

  Meerderheid steunt plan ChristenUnie: Behoud giftenaftrek voor MKB-bedrijven*

  De giftenaftrek in de winstbelasting, waar vooral MKB-bedrijven gebruik van maken, moet behouden blijven. Dat is het voorstel van Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) en een meerderheid van de Kamer steunde donderdagnacht het voorstel.

  Lees meer over "Meerderheid steunt plan ChristenUnie: Behoud giftenaftrek voor MKB-bedrijven*"
 3. Akkerbouw.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 13 oktober 2023

  De ChristenUnie en glyfosaat

  We krijgen als fractie veel vragen over de keuze van de minister van LNV om namens Nederland zich te onthouden van stemmen bij de verlenging van de goedkeuring van het bestrijdingsmiddel glyfosaat. Eerder heeft de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie een motie gesteund die de minister opriep om tegen een verlenging van 10 jaar te stemmen in Europa. Wat is er precies gebeurd?

  Lees meer over "De ChristenUnie en glyfosaat"
 4. Polder
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 20 juni 2023

  Reactie Pieter Grinwis op het opstappen van LTO bij de landbouwakkoordonderhandelingen

  “Vanavond stapte LTO helaas uit de onderhandelingen voor het landbouwakkoord. Daarmee lijkt de route afgesloten naar het akkoord, dat Sjaak van der Tak (voorzitter LTO) zelf als eerste opperde, en dat door Johan Remkes vervolgens werd aanbevolen. Daarmee laat LTO een gouden kans liggen om met een ultieme krachtsinspanning in de ooit befaamde Nederlandse polder samen te zoeken naar oplossingen voor problemen, die niet van gisteren zijn en die morgen niet weg zijn. De zorg voor toekomst voor agrarische gezinsbedrijven, ons platteland, klimaat, natuur en water bindt ons samen en moet samenbindend worden opgepakt. De ChristenUnie-fractie betreurt dan ook zeer dat de onderhandelingen over een polderakkoord niet succesvol zijn afgerond.”

  Lees meer over "Reactie Pieter Grinwis op het opstappen van LTO bij de landbouwakkoordonderhandelingen"
 5. Rijtjeshuis.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 2 maart 2023

  Help, onze groene energie voor 2023 is alweer op

  Het jaar 2023 is nog maar net twee maanden onderweg, of het is alweer Green Energy Day. Alle groene energie die we dit jaar produceren, is vandaag alweer ‘op’. Dat betekent dat de rest van het jaar alles per saldo op fossiele energie draait en we de rest van het jaar dus roofbouw op Gods schepping plegen. Er is kortom nog heel veel werk te verzetten om van onze fossiele verslaving af te komen, recht te doen aan de zorg voor ons ‘gemeenschappelijk huis’ en ervoor te zorgen dat Green Energy Day niet op 2 maart, maar op 31 december valt. 

  Lees meer over "Help, onze groene energie voor 2023 is alweer op"
 6. Polder en molens van boven.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 23 februari 2023

  Rechtvaardigheid met een hart en aanpakken met verstand (bijdrage stikstofdebat)

  Vorige week bood de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het kabinet het rapport “Rechtvaardigheid in klimaatbeleid” aan. Met een hele belangrijke conclusie: burgers vinden rechtvaardig klimaatbeleid belangrijker dan effectief klimaatbeleid. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook opgaat voor het stikstofbeleid. Ziet de minister dat ook zo? En krijgt effectiviteit onder invloed van juristerij en modellenwerkelijkheid niet een te grote nadruk ten koste van uitlegbaarheid en rechtvaardigheid?

  Lees meer over "Rechtvaardigheid met een hart en aanpakken met verstand (bijdrage stikstofdebat)"
 7. Nederlands landschap
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 10 februari 2023

  Een stapje dichter bij een schepping in balans

  Te lang al is de schepping het kind van de rekening. Én verkeren boerengezinnen die PAS-melder zijn in onzekerheid. Platteland, natuur, klimaat én gezinsbedrijven verdienen beter. Na jaren van praten over de noodzaak van minder stikstofuitstoot, komen we eindelijk steeds dichterbij het daadwerkelijk terugdringen van schadelijke stikstofverbindingen. Niet alleen in de veehouderij, maar ook elders in de economie. Vorig jaar schoof het kabinet in eerste instantie de stikstofopgave nog eenzijdig op het bordje van de landbouw. Vandaag wordt de stikstofaanpak terecht verbreed naar industrie en (vlieg)verkeer. Ik verwacht van het kabinet snel duidelijkheid hoe deze sectoren hun reductieopgave gaan realiseren.

  Lees meer over "Een stapje dichter bij een schepping in balans"
 8. Zeeland kust
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 1 februari 2023

  Van ná de ramp blijven

  Velen hebben zich de afgelopen weken met de prachtige documentaire ‘Het water komt’ laten meevoeren naar de watersnoodramp van 1953. Die dramatische nacht van 31 januari op 1 februari, nu 70 jaar geleden, staat in het collectieve geheugen gegrift in Zuidwest-Nederland. Ook op Goeree-Overflakkee, het eiland waarop ik geboren en getogen ben. Levendig herinner ik me de verhalen van mijn vader en ooms.

  Lees meer over "Van ná de ramp blijven"
 9. ECB euro.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 20 december 2022

  De digitale euro, een oplossing op zoek naar een probleem

  Online en in de media doet de digitale euro het nodige stof opwaaien. Onlangs was er ook een debat in de Tweede Kamer, waar veel geïnteresseerde burgers op af kwamen. Maar wat is de digitale euro precies?

  Eigenlijk bestaan digitale euro’s al. Vrijwel alle Nederlanders hebben een betaal- of spaarrekening bij een bank. Hun gespaarde euro’s liggen niet fysiek in een bankkluis, maar zijn enen en nullen - digitaal geld dus - in de computersystemen van de bank. 

  Lees meer over "De digitale euro, een oplossing op zoek naar een probleem"
 10. Polder en molens van boven.jpg
  05 Pieter Grinwis.jpg
  Door Pieter Grinwis op 25 november 2022

  Reactie op de gepresenteerde stikstofplannen

  De breuklijnen in onze samenleving werden zelden zo zichtbaar als in de stikstofcrisis. Na een zomer vol protest deed Remkes met zijn woorden en advies recht aan “de oprechte wanhoop in de ogen van redelijke mensen”, onze boeren. Met de vandaag gepresenteerde plannen gaat het kabinet verder in dat spoor. Het pakt de opgaven voor natuur en water concreet aan én biedt een uitgestoken hand om samen met de agrarische sector te werken aan een volhoudbare landbouw voor boer, bodem, natuur, water, klimaat en platteland.

  Lees meer over "Reactie op de gepresenteerde stikstofplannen"