Wat doet dit kabinet met betrekking tot het eigen risico? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Wat doet dit kabinet met betrekking tot het eigen risico? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Het verplichte eigen risico wordt niet alleen in 2018, maar de hele komende kabinetsperiode (tot en met 2021) bevroren op 385 euro, waar het anders zou stijgen tot 460 euro in 2021. Dit leidt in eerste instantie tot een hogere zorgpremie, maar mensen met een laag inkomen worden hiervoor gecompenseerd met een hogere zorgtoeslag. Bovendien gaat het kabinet de stijging van de zorgpremie zoveel mogelijk tegen door nieuwe hoofdlijnenakkoorden te sluiten. Ook nemen we maatregelen om de kosten van genees- en hulpmiddelen te beheersen.

De ChristenUnie heeft eerder in haar verkiezingsprogramma gepleit voor een verlaging van het verplichte eigen risico met 100 euro. Het is dus niet volledig gelukt om dit te realiseren. Wel is de ChristenUnie blij dat het eigen risico in 2021 nu 75 euro lager uitkomt dan zonder de maatregelen van het kabinet. Daarnaast is de ChristenUnie blij met de maximering van eigen betalingen voor medicijnen, het maximumtarief voor de eigen bijdrage Wmo en de verlaging van de eigen bijdrage Wlz. Daarmee gaan we de stapeling van zorgkosten tegen en worden belangrijke stappen gezet om de zorg voor iedereen betaalbaar te houden.

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.