Kerken

Tekst voor in het kerkblad

6 juni 2024: Europese Verkiezingen

Op 6 juni kiezen we de volksvertegenwoordigers van het Europees Parlement. Een belangrijk moment met gevolgen voor het continent en ons land. De uitdagingen zijn groot. We willen u vragen om deze verkiezingen in uw voorbede mee te nemen én om uw stem uit te brengen.

Hoewel niet altijd even zichtbaar, is de invloed van Europa zeer groot. Veel van onze wetgeving wordt in Brussel bedacht. Helaas zien we dat de politiek gedreven vanuit christelijke waarden onder druk staat.

Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa is dat het geval. Het is belangrijk om die christelijke waarden waarmee Europa ooit is opgericht, te behouden. En dat is hard nodig. Want er is sinds lange tijd weer oorlog op ons continent. De bescherming van het leven en de vrijheid van onderwijs en geloof staan onder druk. En de coronapandemie heeft onze samenleving mogelijk nog meer individualistisch gemaakt. Terwijl we juist opnieuw merkten hoe belangrijk een zorgzame samenleving is.

In deze tijd kunnen christelijke partijen elke vorm van steun gebruiken. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat zij hun plek in het Europese Parlement behouden. Daarom is uw stem op 6 juni zeer belangrijk. Wilt u die verantwoordelijkheid nemen en mensen om u heen in beweging brengen om een stem uit te brengen? En bidt u mee voor ons land, voor Europa en deze verkiezingen?

NB: U kunt deze tekst aanpassen en mag ook de naam van de ChristenUnie noemen.