Christenen maken het verschil in Europa!

20140307-CU-EP-Kandidaten_IHI6229donderdag 22 mei 2014 17:07

Tijdens de aftrap van de Europese Verkiezingscampagne presenteerden en ondertekenden lijsttrekker Peter van Dalen, nummer 2 op de lijst Bas Belder en Tweede Kamerleden Gert-Jan Segers, Roelof Bisschop en Joël Voordewind een manifest 'Christenen maken het verschil in Europa!'. Daarmee roepen ze christenen op om de ChristenUnie/SGP te steunen en het christelijk geluid in het Europees Parlement te versterken.

Lees hier een bericht uit het Reformatorisch Dagblad over het manifest.

Europa is een verdeeld huis met twee extreme vleugels. Aan de ene kant hollen federalisten richting een Europese superstaat en aan de andere kant gaan nationalisten steeds meer met hun rug naar de rest van Europa toe staan. Daar tussenin staan realisten zoals wij, die werk maken van goede samenwerking op het terrein van economie, transport, milieu. En die tegelijk ook grenzen stellen aan Brusselse bemoeizucht. We willen daarbij een helder, christelijk geluid laten horen. Dat hebben we de afgelopen vijf jaar gedaan. Steun ons om ook in de komende jaren als christenen weer het verschil te maken in Europa.Zo kwamen we in verzet tegen een motie van de Portugese socialiste Edite Estrela die opriep tot de legalisering van abortus in alle Europese lidstaten en tot het afschaffen van ziekenhuizen op religieuze grondslag. Wij hebben met andere EP-leden een alternatieve tekst geschreven waarin het respect voor het leven en de soevereiniteit van de lidstaten centraal stonden. Na een hele spannende stemming heeft ons voorstel een meerderheid van 7 stemmen gehaald! Veel gebeden zijn die dag verhoord.


Begin dit jaar is er in het parlement een fel debat gevoerd over prostitutiebeleid. We steunden een rapport van een Britse parlementariër dat de Nederlandse legalisering bekritiseerde en het Zweedse verbod op kopen van seks omarmde. Juist omdat zo mensenhandel kan worden tegengegaan en recht aan vrouwen wordt gedaan. Vertegenwoordigers van GroenLinks en D66 hebben dat standpunt hard aangevallen. Gelukkig kon de aanval worden afgeweerd en werd het rapport door een meerderheid van het Parlement gesteund.Zolang we in het Europese parlement zitten, hebben we ons ingezet voor vervolgde christenen wereldwijd. Via de commissie Buitenlandse Zaken en een speciaal mede door ons opgezette werkgroep voor godsdienstvrijheid hebben we dit thema voluit op de Europese agenda gekregen. We hebben lezingen georganiseerd, brieven en rapporten geschreven, parlementaire vragen gesteld en meegeschreven met een nieuwe Europese richtlijn. Nog belangrijker, we hebben christenen uit Pakistan, Turkije, Egypte, Nigeria, China, Iran en vele andere landen in het parlement uitgenodigd om hun verhaal te vertellen. Na jaren van hard werken is godsdienstvrijheid nu een van de prioriteiten van het Europees buitenlands beleid geworden.
Daarnaast hebben we ons ook steeds sterk gemaakt voor versterking van de banden tussen Europa en Israël en voor bestrijding van antisemitisme. Ook daar willen we mee doorgaan.Toen onlangs een rapport op tafel lag over het belang van cultuur en religie in het Europees buitenlands beleid, stelden we met Poolse collega’s voor om daarbij te verwijzen naar de christelijke wortels van Europa. Dat kwam ons op het verwijt van 'obscurantisme' te staan; wij zouden nog in het duister van vóór de Verlichting lopen. Een Belgische sociaaldemocraat riep op tot een algehele mobilisatie tegen ons amendement. Ons voorstel werd gelukkig met krappe meerderheid aangenomen!


Dat christenen samen, binnen en buiten het Europees Parlement het verschil kunnen maken laat het burgerinitiatief One of us zien. Al meer dan 1,8 miljoen Europese burgers hebben er hun steun aan gegeven. Dit initiatief vraagt aan de EU niet langer stamcelonderzoek te financieren waarbij menselijke embryo's worden vernietigd. Het verzoek sluit aan bij onze verdediging van de beschermwaardigheid van al het leven en we zijn daarom erg blij met dit initiatief. Het dwingt de Europese Commissie haar beleid te heroverwegen en heeft geleid tot een debat over de financiering van de vernietiging van menselijke embryo's. Het initiatief is een succes geworden dankzij de inzet van enthousiaste christenen en hun organisaties. In Nederland zijn veel van deze organisaties verenigd in het platform 'Stem voor het leven' (www.stemvoorhetleven.eu) dat onze campagne steunt. Samen laten wij zien: christenen kunnen het verschil maken in Europa!

Ook u kunt meehelpen om christenen ook in Brussel en Straatsburg het verschil te laten maken. Uw steun en stem zijn hard nodig. We vragen u mee te doen met de verkiezingscampagne en op donderdag 22 mei 2014 D.V. uw vertrouwen te geven aan de lijst van ChristenUnie-SGP!

Peter van Dalen en Bas Belder

« Terug

Reacties op 'Christenen maken het verschil in Europa!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.