Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de inzameling van medicijnafval

Carla Dik-Faber - Foto: Anne-Paul Roukema12-07-2016 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   De inzameling van medicijnafval

Kamerstuk:    2016Z14700

Datum:              12 juli 2016

Vraag 1

Kent u de berichten «Landelijke regeling medicijnafval nodig»1), «Vrees voor medicijn in drinkwater»2), «Afgedankte medicijnen kostenpost»3), «Bittere pil voor apothekers»4) en «gemeente laat apotheek opdraaien voor medicijnafval»?5)

Vraag 2

Herinnert u zich uw uitspraak in het AO Water d.d. 16 juni 2016 om met gemeenten in gesprek te gaan en hen expliciet te wijzen op hun verantwoordelijkheid in de inzameling van medicijnafval?

Vraag 3

Wat zijn de uitkomsten van het overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)?

Vraag 4

Welke acties gaat u verder ondernemen om ervoor te zorgen dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen in de inzameling van particulier medicijnafval?

Vraag 5

Hoe kan het dat er nog steeds gemeenten zijn die apotheken belasten als zij, vrijwillig, medicijnafval van hun patiënten inzamelen, aangezien gemeenten volgens de wet verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van klein chemisch afval (kca)?

Vraag 6

Wat is uw reactie op de grote verschillen tussen gemeenten in Nederland in de verwerking van medicijnafval en de mate waarin zij apothekers laten opdraaien voor de afvoer en verwerking van het medicijnafval?

Vraag 7

Wat vindt u ervan dat er zorggeld, dat besteed zou moeten worden aan gezondheidszorg, nu wegvloeit naar private afvalverwerkingsbedrijven?

Vraag 8

Wat is uw reactie op de stelling dat sommige gemeenten dubbel laten betalen voor de afvalverwerking van persoonlijke medicijnen, namelijk door de burger en door de apotheek?

Vraag 9

Deelt u de mening dat het belangrijk is dat de inzameling van niet-gebruikte medicijnen en medicijnafval goed wordt geregeld om ervoor te zorgen dat medicijnen minder bij het restafval en in het afvalwater terechtkomen?

Vraag 10

Deelt u de mening dat patiënten eerder geneigd zijn hun niet-gebruikte medicijnen terug te brengen naar de apotheek dan naar de milieustraat?

Vraag 11

Wat vindt u van het voorstel dat apotheken moeten worden gezien als een extra gemeentelijk kca-inzamelingspunt voor medicijnen en dat de gemeenten daarmee verantwoordelijk zouden moeten zijn voor de afvoer en verwerking van het medicijnafval van patiënten?

1) Landelijke regeling medicijnafval nodig, Provinciale Zeeuwse Courant d.d. 20 juni 2016, http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/olaz-landelijke-afspraken-nodig-over-inzamelen-medicijnafval-door-apotheken-1.6124313.

2) Vrees voor medicijn in drinkwater, Provinciale Zeeuwse Courant d.d. 20 juni, p. 17.

3) Afgedankte medicijnen kostenpost, Provinciale Zeeuwse Courant d.d. 20 juni, p. 1.

4) Bittere pil voor apothekers, Provinciale Zeeuwse Courant d.d. 20 juni, p. 16.

5) Gemeente laat apotheek opdraaien voor medicijnafval, De Telegraaf d.d. 16 juni, http://www.telegraaf.nl/binnenland/26016369/__Apotheek_draait_op_voor_medicijnafval__.html.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug