Vervuilde grond Westdijk

Sloot Westdijkvrijdag 10 november 2017 11:56

De vervuilde grond langs de Westdijk houdt ons nog steeds bezig. Vanaf het bekend worden van de vermoedelijke vervuiling in 2016 hebben we als fractie hier alle aandacht op gericht.

In de eerste plaats door contact te onderhouden met de getroffen agrariër Dhr van de Geest. Ten tweede door  aan te dringen op grondig onderzoek. En ten derde houden we nauw contact met de ChristenUnievertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe, Dhr. van de Brandhof.

Na het bekend worden van  ernst van de vervuiling door het rapport van Be-ware heeft het college het Waterschap opgedragen  de vervuiling ongedaan te maken. Dit door een plan van aanpak te eisen voor 1 oktober en de vervuiling voor 1 december 2017 ongedaan te maken. Hier staan we als fractie volledig achter. In een vergadering van de commissie ruimte (begin september), in aanwezigheid van het waterschap, heeft de vertegenwoordiger van Waterschap aangegeven de zaak zeer serieus te nemen en de vervuilde grond op te ruimen. Waarbij eerst ruimen en in de tweede plaats de  financiële afhandeling aan de orde was. Dit gaf ons voldoende vertrouwen in een adequate aanpak.

Echter het plan van aanpak wat 1 oktober is ingeleverd was voor ons een grote teleurstelling. In het stormseizoen van 1 november tot eind maart mag er niet aan de dijk gewerkt worden. In die tussentijd wordt verder onderzoek gedaan naar de aard van de vervuiling met een beslissing in het voorjaar wat er gaat gebeuren. Dit was voor ons volstrekt onvoldoende.

In de volgende commissie ruimte hebben wij aangegeven geen behoefte te hebben aan verder onderzoek. Het rapport van Be-ware is duidelijk. Het niet werken aan de dijk in het stormseizoen een non-argument te vinden in deze situatie. Er wordt niet gewerkt aan de hoogte van de dijk, slecht aan de steunberm aan de landinwaartse zijde, terwijl de steunberm aan de buitendijkse kant is verstevigd. Wij hebben er bij het college op aangedrongen er alles aan te doen om zo snel mogelijk tot opruimen over te gaan.

In de raadsvergadering van eind oktober hebben we over dit onderwerp weer vragen gesteld aan het college. Het college gaf aan dat zij hetzelfde standpunt heeft als de ChristenUnie. Echter zij hecht aan een goede verstandhouding met het Waterschap. Gemeente en Waterschap hebben elkaar nodig en komen vaak tot goede gezamenlijke projecten. Denk bij voorbeeld  aan de waterkering in het centrum en het mooie brede fietspad op de Oosdijk en het fietspad op  de dijk langs Eemdijk,  van Eembrugge tot Overvaren.

Als fractie begrijpen wij het college in deze. Ook wij hechten aan een goede verstandhouding. Wel hebben wij aangegeven dat dit niet eindeloos kan duren en dat bij onvoldoende voortgang moet worden doorgepakt door het ten uitvoer te brengen van de opgelegde dwangsom.

U begrijpt dat wij dit onderwerp op de agenda blijven zetten.  In de volgende commissie Ruimte zullen we hier weer over spreken.

Onze inzet was, is en blijft: de vervuiling moet zo snel mogelijk worden opgeruimd!

 

Fractie ChristenUnie

Peter Nagel

Labels
Bunschoten

« Terug