Meer geld voor opvang vluchtelingen door motie ChristenUnie

Asielzoekerdonderdag 17 september 2015 22:38

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van de ChristenUnie, mede ingediend door de PvdA, om structureel meer geld beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen, zowel in Nederland als in de crisisregio’s zelf. Het extra geld mag, zo stelt de motie van fractievoorzitter Arie Slob, niet uit de budgetten voor ontwikkelingshulp worden gehaald.

De ChristenUnie wijst in de motie op het recordaantal van 60 miljoen mensen die momenteel op de vlucht is voor terreur, oorlog en wrede regimes. Fractievoorzitter Arie Slob: “De toenemende toestroom van vluchtelingen maakt dat het nodig is dat er meer geld komt voor de opvang dan nu begroot is voor 2016.”

Momenteel betaalt het kabinet voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen uit het budget voor ontwikkelingshulp. Slob: “Daarmee financiert het kabinet dan de opvang van mensen die vluchten, maar pakt de onderliggende problemen niet aan. Wij zeggen: vang én mensen op, én pak de onderliggende problemen aan. Daarom moet er extra budget komen voor de opvang, zonder dat er wordt gekort op ontwikkelingshulp.”

Ook SP, D66, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, de groep-Kuzu/Özturk, 50Plus en de groep-Klein dienden de motie mede in.

« Terug

Nieuwsarchief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari