ChristenUnie wil ‘airbnb for a refugee’

1460230_555303257889780_569614732_nwoensdag 02 september 2015 11:12

In de zoektocht naar voldoende opvangplaatsen voor vluchtelingen komt de ChristenUnie met een creatief idee: maak het mogelijk om particulieren vluchtelingen te laten opvangen. In Duitsland vindt deze opvangmogelijkheid al plaats.

Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,Het kabinet is naarstig op zoek naar opvangplekken in het land. Op veel plekken ontstaan mooie initiatieven door kerken en particulieren. Wij willen ruimte geven aan particulieren die ruimte voor opvang beschikbaar hebben. Uiteraard moet je daarin zorgvuldig te werk gaan, maar laten we ons van onze gastvrije kant zien.”

Minister Blok omarmt het idee van de ChristenUnie en wil nagaan hoe mensen ook thuis vluchtelingen kunnen opvangen.

De ChristenUnie vroeg in een motie aan het kabinet het idee mee te nemen in de plannen en te komen met een passende vergoeding bijvoorbeeld in de vorm van een belastingvoordeel, zoals in Duitsland nu al gebeurt. Joël Voordewind: “In Duitsland krijgen gastgezinnen een financiële tegemoetkoming als ze een kamer ter beschikking stellen aan een vluchteling. Dat kan in Nederland ook.  Daarmee maken we het makkelijker voor mensen die thuis vluchtelingen op willen vangen om dat ook daadwerkelijk te doen.”

Voordewind vraagt in de motie ook matching, screening en begeleiding te onderzoeken bij het invoeren van Airbnb for a refugee.

Een groot voordeel van meer opvang van vluchtelingen bij mensen thuis, is dat daardaar ook meer lucht op de woningmarkt ontstaat, waar momenteel een tekort aan betaalbare huurwoningen is.

Donderdag wordt gestemd over de motie.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil ‘airbnb for a refugee’'

Martel, Karel (Willem) [928919]
Geplaatst op: 05-09-2015 13:04
Zijn onze voormannen de weg kwijt? De herders moeten de kudde leiden, maar als zij zelf de weg kwijt zijn, dwalen zij met de schapen. Deze asielzoekers (moslims) zijn gelukszoekers en de enige goede oplossing is opvangen in de regio, niet in Europa. Europa tekent zijn eigen ondergang.
Christenen, wees toch soldaat in plaats van de barmhartige Samaritaan te spelen. Eerder dan voor jullie beulen te bidden, denk aan je broeders (christenen) in het Oosten. U weet dat de islam zich met veel haat tegen U keert, waarom blijft U hem dan hardnekkig de barmhartige hand toesteken, en dat aan een beest dat U wil verscheuren. Vrede heeft alleen zin als iedereen dat wil, zo niet, dan is het capitulatie. U wappert met de witte vlag! De vijand scherpt zijn messen om je te kelen. U verdedigt zich met gebeden, maar U zou zich moeten beschermen door zich te bewapenen
Bombshell — The Qur’an Admits Allah Is Satan! Muslims Worship the Antichrist It’s Simple: The Satan of the Bible is the Allah of the Qur’an (Videos X3)
Glazener, J (Jeroen) [928954]
Geplaatst op: 07-09-2015 11:32
Als niet Christen ben ik op deze website terecht gekomen omdat ik graag wil helpen met dit goede initiatief door een gezin onderdak te bieden in mijn huis. Het gaat mij vooral om kinderen de veiligheid en zekerheid te bieden waar ieder kind recht op heeft ongeacht zijn of haar religieuze achtergrond.
Het voorgaande bericht waarvan ik aanneem dat het is geschreven door een lid van uw partij heeft mij dan ook diep geschokt. Op zich is dat niet verbazingwekkend. Het gedachtengoed dat hier wordt geëtaleerd sluit direct aan bij de God van het Oude Testament- intolerant, arrogant, wraakzuchtig, haatdragend, racistisch, oorlogszuchtig en bloeddorstig.
Het is alleen niet goed voorstelbaar dat in 2015 dit soort middeleeuwse gedachten nog steeds worden geponeerd, en wel gewikkeld in een houding van Christelijke morele superioriteit. Wat de heer Mariel over het hoofd ziet is dat hij zich hiermee verlaagt tot hetzelfde intolerante fundamentalisme die hij bij de Islam verfoeit.

Ook verbaast het mij dat bij de heer Slob het medeleven met zijn medemensen ophoudt zodra het hem zelf aangaat. Mijn huis is ook niet groot maar dat zal mij niet tegenhouden. Ik hoop van harte voor de heer Slob dat als zijn tijd gekomen is het huis van zijn God wel groot genoeg is om hem te herbergen.

Nogmaals, ik waardeer het initiatief van de Christen Unie maar dit alles geeft mij sterk het gevoel dat het politieke "window dressing" is waar de CU zelf verre van wil blijven. Ik zal dan ook verder zoeken om aansluiting te vinden met een organisatie die daadwerkelijk iets gaat doen.

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.