ChristenUnie: geweld tegen minderheden in azc’s onacceptabel

voordewind-banner-2-944x390dinsdag 29 september 2015 09:30

Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) wil dat staatssecretaris Dijkhoff alsnog zorgt voor duidelijkheid over het aantal gevallen van geweld, bedreiging, intimidatie en discriminatie van minderheidsgroeperingen in asielzoekerscentra en de maatregelen die daarop worden genomen.

Eerder bleek na vragen van Voordewind dat het COA in haar registratiesysteem de aard van incidenten niet vastlegt en dus niet kan zeggen hoe vaak intimidatie, discriminatie en bedreiging van bijvoorbeeld christelijke asielzoekers voorkomt. Na verschillende berichten in Duitse en Nederlandse media over geweld tegen christenen door mede-asielzoekers, is volgens Voordewind wel duidelijk dat zowel registratie als streng toezicht op dergelijke incidenten heel hard nodig is.

Eerder pleitte Voordewind ervoor om bij geweldpleging tegen mede-vluchtelingen afwijzing van een aanvraag tot verblijf mogelijk te maken. Op basis van de Vreemdelingenwet is dat in het geval van een misdrijf nu mogelijk, maar wordt dat voor zover bekend nog niet toegepast in Nederland.

“Dat moet veranderen,” stelt Voordewind. “We kunnen natuurlijk nooit accepteren dat minderheden worden bedreigd of gediscrimineerd. Het is onverteerbaar dat deze mensen na te zijn gevlucht vanwege onderdrukking en geweld, er hier opnieuw mee te maken kunnen krijgen. Ik wil van de staatssecretaris weten hoe vaak dit voorkomt en wat hij in dat geval doet.”

Op aandringen van Voordewind vond in 2011 een onafhankelijk onderzoek naar de toen al bestaande problemen in azc’s plaats. Met de toegenomen vluchtelingenstroom is het volgens het Tweede Kamerlid noodzakelijk nog nadrukkelijker vinger aan de pols te houden en in te grijpen wanneer het misgaat.

Voordewind heeft zowel mondelinge als schriftelijke vragen aan de staatssecretaris aangekondigd.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: geweld tegen minderheden in azc’s onacceptabel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.