Start landelijke campagne met ondertekening manifest

20110122-vriendendag-start-ps-campagnezaterdag 22 januari 2011 20:20

Op de ChristenUnie Vriendendag rondom het Binnenhof in Den Haag hebben André Rouvoet, Roel Kuiper en de lijsttrekkers van alle provincies het startschot voor de Provinciale Statenverkiezingen gegeven. Dat deden ze door het politiek manifest met de titel ‘Sterke samenleving, rechtvaardige overheid’ gezamenlijk te ondertekenen. In het manifest staan de vijf punten waarmee de ChristenUnie de komende weken naar de kiezer zal gaan. Eerste Kamerlijsttrekker Roel Kuiper: ,,Met dit manifest laten we ons als ChristenUnie in het hart kijken en markeren we hoe een ander en sterker Nederland er uit kan zien. Nederland vraagt om politiek uit overtuiging."

Op de jaarlijkse Vriendendag waren honderden leden en sympathisanten bij elkaar voor debat, rondleidingen en ontmoetingen met elkaar en de politici van de ChristenUnie.

Lees hieronder de tekst van het politiek manifest

 

Politiek manifest ChristenUnie
Verkiezingen Provinciale Staten en Eerste Kamer 2011


Sterke samenleving, rechtvaardige overheid

Wij houden van Nederland. Daarom gaan de problemen van onze samenleving ons aan het hart. We zien bevolkingsgroepen zich van elkaar afkeren. Er ontstaat een harde sfeer in de samenleving. Er gaat meer kapot dan ons lief is. Het beleid oogt daadkrachtig, maar is ook grillig, breekt af en mist perspectief. Jammer. Dit is niet zoals wij het willen.

De ChristenUnie wil een sterke en dienstbare samenleving waarin mensen er zijn voor elkaar. Een samenleving waarin rentmeesterschap, sociale rechtvaardigheid en toereikende zorg vanzelfsprekend zijn. Een samenleving die naast rechten ook plichten benoemt en de integratie bevordert. 

Ons land wordt beter wanneer christelijke waarden ons leiden. Die hebben onze samenleving sterk gemaakt. Verantwoordelijkheidsbesef, naastenliefde, discipline, eerlijkheid en trouw maken een land sterk. Een bloeiend maatschappelijk leven is ons heel veel waard. 

Waar staan wij voor?

1. Christelijke waarden zijn wezenlijk voor onze samenleving. Ze leren mensen in goede verhoudingen met elkaar te leven. De godsdienstvrijheid en andere grondwettige vrijheden zijn ons lief. We dragen verantwoordelijkheid voor wat ons is toevertrouwd. Wij verdedigen de rechtsstaat en de waarden waarop deze gebouwd is. 

2. De ChristenUnie gaat de strijd aan met alles wat ons land van binnenuit rot maakt. Stop radicaal met drugsverkoop, tolereer geen straatgeweld en de kwalijke praktijken van de prostitutie, weg met illegale handel, pak op wie vervolgd moet worden, geef winkeliers hun veiligheid terug, wees streng en rechtvaardig.

3. Er moet bezuinigd worden. We hebben op te grote voet geleefd en ons te diep in de schulden gestoken. Maar dat mag gezonde ontwikkeling niet frustreren. Investeer in ontwikkeling en bezuinig niet op talent. Laat de kwetsbaren de rekening niet betalen. Stel er een eer in voor hen te zorgen. Geef alle ruimte aan jongeren en startende gezinnen.

4. De ChristenUnie wil gezonde bedrijvigheid in alle provincies. Er moet werk zijn voor iedereen. Investeer in de landbouw en wees trots op ambachtswerk. Zet in op innovatie en vernieuwing en behoud van werkgelegenheid. Sterke bedrijven hebben oog voor het milieu en voor mensen met een beperking.

5. Provincies hebben een regierol en houden een belangrijke functie. Zij brengen  samenhang tussen landbouw, stedelijke ontwikkeling, natuurbeheer, energie en infrastructuur. Regionale verscheidenheid geeft kleur aan ons land. We willen een leefbaar en bereikbaar Nederland.

Uit overtuiging! 

« Terug