Kamervragen over positie christenen in Kazachstan

woensdag 21 maart 2007

DEN HAAG - Kazachstan moet stoppen met het kleineren van kleine christelijke geloofsgemeenschappen in het land. Dat stellen de Kamerleden Van Baalen ( VVD), Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) in dinsdag ingediende schriftelijke vragen aan minister Verhagen van Buitenlandse Zaken. Zij vragen de bewindsman de kwestie aan de orde te stellen tijdens overleg met de Kazachse autoriteiten, zodat er een verbetering van de positie van kleine godsdienstige gemeenschappen optreedt.

In de voormalige Russische republiek voert de overheid momenteel een operatie uit om een eind te maken aan religieus extremisme. Het is de Kamerleden ter ore gekomen dat ook kleine christelijke groeperingen hiervan de dupe zijn. Ze willen weten wat de minister van Buitenlandse Zaken daarvan vindt.

Verder is de Kazachse regering bezig met de opstelling van een nieuwe religiewet. Daarbij worden de registratie-eisen voor religieuze gemeenschappen aangescherpt. Deze wet dreigt met name voor kleine geloofsgemeenschappen negatief uit te pakken. De Kamerleden willen weten in welk stadium van voorbereiding of uitvoering het wetsvoorstel is.

De Noorse nieuwsdienst Forum 18 meldde eind vorige maand dat geregistreerde gemeenten met minder dan vijftig leden niet langer godsdienstige lectuur zullen mogen publiceren of importeren, openlijk samenkomsten beleggen of welzijnswerk verrichten. Volgens het nieuwe wetsvoorstel houdt een geregistreerde religieuze groepering met minder dan vijftig leden wel het recht samenkomsten te beleggen en -alleen de leden- godsdienstonderwijs te geven.

Het wetsvoorstel voorziet verder in meer macht voor het comité van godsdienstzaken. Dat moet voortaan toestemming geven aan buitenlanders om voor te gaan in lokale gemeenten. Voor de bouw van een kerk of moskee is eveneens zijn fiat nodig.

Bron: Reformatorisch Dagblad

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken

1.
Kent u het artikel ‘Kazakhstan: The fight against terrorism and religious groups without registration’?

2.
Kunt u bevestigen dat er momenteel in Kazachstan sprake is van een Operation Religious Extremism van overheidswege, en dat ook kleine, volstrekt ongevaarlijke christelijke groeperingen daardoor getroffen worden? Zo ja, hoe beoordeelt u dat optreden van de Kazachse overheid?

3.
Is het waar dat de regering van Kazachstan bezig is met het opstellen van een nieuwe religiewet, waarbij registratie-eisen voor religieuze gemeenschappen aangescherpt worden en met name de bepalingen voor kleine geloofsgemeenschappen zeer negatief uitwerken? In welk stadium van voorbereiding verkeert dit wetsvoorstel?

4.
Deelt u onze zorg ten aanzien van de ontwikkelingen in Kazachstan en zou u deze, gelet op de goede betrekkingen die Nederland met Kazachstan heeft , nadrukkelijk onder de aandacht van de Kazachse autoriteiten willen brengen, om zo een verbetering van de positie van kleine godsdienstige genootschappen na te streven?


Bronnen:
1: www.forum18.org, 28 februari 2007.
2: Zie http://www.minbuza.nl/nl/reizenlanden/landen,landenoverzichten/europa/kazachstan.html

« Terug