Overleg over de UNIFIL

donderdag 29 maart 2007

Een hartelijk welkom aan de nieuwe minister van Defensie en nog dank voor de vriendelijke ontvangst en het informatief bezoek aan uw ministerie van Defensie afgelopen maandag.

De ChristenUnie heeft tijdens het laatste overleg van 28 november van harte ingestemd met deze missie. De kern van de missie was en is te voorkomen dat de Hezbollah wapens via zee binnenbrengt en zich hiermee weer bewapend.

Hezbollah is een terroristische organisatie en vormt gelukkig inmiddels een mindere bedreiging voor Israel dan voorheen, maar vormt nog steeds een bedreiging. En niet alleen voor Israel, maar ook voor de stabiliteit van Libanon en het politiek bestuur. De ChristenUnie steunt nog steeds de missie om de Libanese regering behulpzaam te zijn bij het opbouwen van gezag over het eigen land en ook bij de komst van het internationaal tribunaal. Maar het succes van UNIFIL zal afhangen van de ontwapening van de Hezbollah en een effectieve grenscontrole om herbewapening te voorkomen

Ontwapening Hezbollah
Voor het herstel van de stabiliteit van Libanon is het nog steeds zeer gewenst dat de Hezbollah zo snel mogelijk wordt ontwapend. De gebeurtenissen van afgelopen zomer hebben dat alleen maar onderstreept.

Het mandaat van UNIFIL beperkt zich tot een ondersteunende rol. De verdeelde Libanese regering heeft niet veel zin haar handen te branden aan de ontwapening van Hezbollah.

Ondertussen lijkt de macht van Hezbollah alleen maar groter te worden. Hoe beoordeelt de minister deze situatie? Welke mogelijkheden ziet de minister om ervoor te zorgen dat de ontwapening van Hezbollah eindelijk wel wordt uitgevoerd? Hoe kan de internationale gemeenschap meer druk op Serie uitoefenen om zich te houden aan scherpe grenscontroles?

Met betrekking tot het tribunaal. Hoe staan de kansen dat dit tribunaal er nu uiteindelijk komt? Wat kan Nederland of de EU diplomatiek doen om ervoor te zorgen dat dit tribunaal van start gaat?

Omdat het tribunaal afhangt van het onderzoek naar de moord op oud-premier Hariri en naar de 14 andere moorden die sinds 1 oktober 2004 in Libanon zijn gepleegd, vraag ik u hoe het met het onderzoek staat? Nederland is daarbij betrokken dus heeft u mogelijk een inkijk hoe het er mee staat?

Resultaat van onze missie
Dank voor de brief van 9 februari 2007. Als ik het goed hebt is deze brief de uitvoering van de toezegging om de Kamer een evaluatie toe te zenden van onze bijdrage tot nu toe aan de maritieme taakgroep van UNIFIL.

Als ik de brief goed lees dan constateert de brief dat er 2500 schepen op zee zijn ondervraagd. Daarvan zijn 4 schepen in de haven door de Libanese autoriteiten onderzocht en daarvan bleek 1 schip betrokken te zijn bij sigarettensmokkel.

Hoe kijkt Defensie zelf tegen dit resultaat aan? Moet ik hieruit afleiden dat het wel meevalt met de wapensmokkel of zegt dit meer iets over de effectiviteit van de missie? Kan de minister wat uitvoeriger ingaan op het verloop van de missie en de eventuele belemmeringen die bij de uitvoering ervan worden ervaren? Hoe is de score bij andere deelnemende landen aan UNIFIL? In hoeverre is het niet een beperking dat er op het Nederlandse fregat geen Libanese liasonofficer aanwezig is, zoals dat op het Duitse stafschip wel het geval is?

Wapensmokkel over land

Het is belangrijk dat niet alleen de wapensmokkel over zee, maar ook de wapensmokkel over land wordt tegengegaan. Bij mijn fractie bestaat twijfel over de mate waarin dat nu gebeurt. Wat is het oordeel van de minister hierover? Zijn de grenscontroles scherp genoeg om wapensmokkel effectief te kunnen bestrijden?

Een andere mogelijk route voor wapensmokkel is via het voor de Syrische kust gelegen eiland Arwad waarvandaan vissersschepen varen. Hoe en door wie wordt erop toegezien dat deze route niet worden gebruikt voor wapensmokkel?

UNIFILs inzet in Zuid Libanon
In hoeverre bestaat er frustratie, zoals de Jeruzalem Post meldt, onder UNIFIL als het gaat om de Rules of Engagement bij het niet zelfstandig mogen aanhouding van Hezbollah-strijders. Zij zouden eerst het Libanese leger moeten contacten en wachten op hun komst en van hen moet het verzoek komen voor ondersteuning van UNIFIL. Wordt er binnenkort verwacht dat deze regels worden aangepast voor de situaties waarin het Libanese leger niet op tijd arriveert? (Jerusalem Post, 9 maart 2007)

Wederopbouw
Uit de brief blijkt dat de Nederlandse regering financiële steun toegezegd bij de (derde) wederopbouwconferentie voor Libanon. Is deze steun inmiddels geconcretiseerd ondanks de zeer instabiele politieke situatie? Welke voorwaarde zijn er gesteld aan de hulp?

De Arabische Liga Top in Riad
Dat er twee aparte delegaties (president Lahoud en premier Siniora) naar Riad zijn afgereisd is veelzeggend. Wat verwacht de minister van Buitenlandse zaken van deze top als het gaat om bemiddeling in het Libanese conflict of liever de patstelling?

Israëlische soldaten
Kan de minister iets zeggen over hoe het staat het met de drie gegijzelde Israelische soldaten?

Tenslotte

De missie loopt af op 31 augustus dit jaar. Voorzien de ministers een aanvraag voor verlenging of is wat betreft de regering dit het einde van de missie?

« Terug