Algemeen overleg RAZEB

donderdag 19 april 2007

Voorzitter, het staat wel niet op de agenda, maar allereerst wil ik mijn afschuw uitspreken over de drie moorden die gisteren hebben plaatsgevonden in Turkije. Inmiddels hebben collega van der Stay en ik daar de minister ook vragen over gesteld, maar zou het op prijs stellen als de minister alvast een eerste reactie kan geven en of hij bereid is ook mogelijk zijn afschuw kenbaar te maken aan Turkije over deze laffe en gruwelijk daad ten aanzien van deze drie christenen.

Vanmiddag zou in de JBZ-raad een besluit zijn genomen over een Europese anti-racismerichtlijn waarin een bepaling is opgenomen die het ontkennen van genocide strafbaar stelt. Onder druk van Turkije zou de Armeense genocide echter van deze bepaling zijn uitgezonderd. Klopt deze berichtgeving?

Het kan toch niet zo zijn dat de Europese Unie een knieval maakt richting Turkije terwijl de erkenning van de Armeense genocide voorwaarde is voor toetreding van Turkije tot de EU en Nederland zich ervoor heeft ingespannen om de Armeense genocide onderwerp van gesprek te laten blijven tijdens de toetredingsonderhandelingen met Turkije? (Finacieel dagblad en The observer)

Mbt de brief over Eritrea:
Dank voor de brief van 29 maart en triest om met u te constateren dat er geen verbeteringen zich voordoen in de mensrechtensituatie. Schendingen van vrijheid van godsdienst en overtuiging gaan onverminderd door zo constateert u in de brief. Die zelfde geluiden bereiken ons ook. 1918 Eritiërs zouden op dit moment nog vast zitten en gemarteld worden vanwege hun geloofsovertuiging, berijpen we van Open Doors. Geen enkele geloofsgevangene is officieel berecht of veroordeeld en sinds oktober 2006 zijn er drie christenen overleden ten gevolge van marteling of een gebrek aan medische verzorging.

Goed dat de Nederlandse Mensenrechte ambassadeur een bezoek gaat brengen aan Eritrea. Het zou heel mooi zijn als hij zou kunnen pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar de behandeling van geloofsgevangenen en voor een uitnodiging voor de VN speciale rapporteur voor Godsdienstvrijheid.

Mbt de vier geregistreerde kerken. U schrijft dat zij toestemming hebben gekregen om hun godsdienst te belijden. Wij krijgen signalen dat zij nog steeds wachten op hun officiële erkenning. Kunt u uw mensenrechtenambassadeur vragen hoe het hiermee staat en de kamer hierover informeren?

Ik kom tot Sudan voorzitter. Kort want Sudan staat volgende week ook op de agenda.
Heel goed dat de Sudanese regering nu eindelijk heeft ingestemd met een VN/AU- missie, weliswaar onder commando of beheer van de Afrikaanse Unie. Dit is een grote stap voorwaarts. Lees ik de brief goed dat voor de financiering van de VN missie er eerst duidelijk moet komen over de zeggenschap van deze vredesmissie. In hoeverre kan tijdelijk deze voorwaarde van de VN worden opgeschort zodat de missie toch van start kan gaan, zij het dan onder AMIS-gezag of anders welke drukmiddelen heeft de internationale gemeenschap nog om dit commando wel onder de VN geplaatst te krijgen?

De Sudan brief van 17 april spreekt over aanscherping van de bestaande sancties. Welke mogelijkheden zijn er nog?

Midden Oosten
Tijdens RAZEB zal wederom gesproken worden over de EU-betrekkingen met de Palestijnse eenheidsregering. Vragen naar inzet regering wanneer het gaat om EU bijdrage aan voortgang besprekingen Olmert en Abbas en steun Arabisch vredesinitiatief.

Reactie op bericht dat Veiligheidsraad oproept onafhankelijke missie in te stellen die moet nagegaan hoe het grensverkeer tussen Syrië en Libanon gecontroleerd wordt. Hoe zou deze missie zich moeten verhouden tot de UNIFIL-missie?

« Terug