Bijdrage Joël Voordewind aan het algemeen overleg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

woensdag 11 april 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind, die Carola Schouten vervangt in dit overleg, met de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie in een algemeen overleg met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Onderwerp:   Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Kamerstuk:   26 485

Datum:            11 april 2012

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Wij hebben het over een onderwerp waar de Kamer regelmatig over spreekt. Ik vervang mijn collega Schouten met veel passie in deze commissie.

Een jaar geleden heb ik een bezoek aan India gebracht en heb ik met eigen ogen kinderarbeid gezien. Het is zeer schrijnend: kinderen van zes, zeven jaar worden ingezet in steengroeven. Ik heb er foto's van gemaakt en een rapport over geschreven. Ik ben blij dat de staatssecretaris de situatie in de textielsector heeft opgepakt. Hij is zo moedig geweest om dit op niveau aan te kaarten en aan de kaak te stellen. Meestal gebeurt het via diplomatieke kringen, maar hij pakt het op hoog niveau op. Lof daarvoor, maar wij zijn er daarmee nog niet. Wat is er uit het aanbod van de staatssecretaris voortgekomen? Liggen er concrete vragen? Wat gaat de staatssecretaris aanbieden om zijn collega te helpen om die kinderen uit de arbeid te halen? Ik denk met name aan de Dalit-meisjes. Het gaat om kinderen van dertien, veertien jaar die lange werkdagen maken.

C&A zegt dat het zijn best doet. Dat zien wij ook. Als men het tegenkomt, trekt men niet meteen de handen ervan af, maar probeert men er daadwerkelijk wat aan te doen. Meteen met die bedrijven stoppen zou makkelijk zijn, maar een inspanning om de meisjes naar school te leiden is meer te prijzen. Het platform Stop Kinderarbeid pleit er ook voor. Het gaat er niet om dat wij hier schone handen houden, het gaat erom dat die meisjes een kans krijgen op een goede toekomst. Wat doet C&A concreet? Het bedrijf heeft inzicht in de laatste toeleverancier, maar trekt zijn handen af van wat er daarna gebeurt. Men heeft wel ambitie, maar men kan het niet allemaal overzien. Wat doet de staatssecretaris samen met C&A om de hele productieketen kinderarbeidvrij te maken? Er zijn meer bedrijven in de textiel die van kinderarbeid gebruikmaken. Heeft de staatssecretaris daar ook contacten mee?

Ik kom op de hazelnootpluk in Turkije. Ik begrijp dat de staatssecretaris de omstandigheden daar ook heeft aangekaart. Ook daarvan hebben wij een schrijnende reportage in EenVandaag gezien. Men bekeek de verschillen een jaar later. Er bleken een speelplaats en enkele toiletten te zijn opgericht. Dat was het dan. De kinderen werken nog vrolijk mee. Wat kan de staatssecretaris doen tegen Nederlandse bedrijven die de hazelnoten daar vandaan halen? Hoe kunnen wij de bedrijven daar aansporen om de kinderen uit de arbeid te halen? Wij moeten meer doen dan faciliteren of vergemakkelijken. De kinderen daar horen ook gewoon naar school te gaan. Het land wil lid worden van de EU, terwijl duizenden kinderen daar vier à vijf maanden weg zijn van school.

Ik sluit mij kortheidshalve aan bij de vragen over Shell.

De gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (32500-XIII, nr. 172) over een gesprek met de Raad voor de Jaarverslaggeving over de transparantie van jaarverslagen is niet uitgevoerd. Bij de aanneming van de motie werd verwezen naar Europa, maar inmiddels doet Europa niet meer zo veel op dit gebied. Wat gaat de staatssecretaris doen om de motie alsnog uit te voeren? Vorig jaar is een motie over eerlijke supermarkten aangenomen met als doelstelling om de huismerken in 2015 bij alle supermarkten duurzaam en eerlijk te krijgen. Ik heb daarover twee gesprekken gevoerd op het ministerie. Er wordt gezegd dat de sector het vooral moet gaan doen, maar de motie vraagt heel duidelijk een betrokkenheid van het kabinet om tot een convenant met de andere supermarkten te komen om in 2015 tot eerlijke producten te komen. Wat gaat de staatssecretaris doen om die motie alsnog uit te voeren?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug