Bijdrage Joël Voordewind aan het plenair debat over beveiligingskosten voor joodse instellingen

donderdag 26 april 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind, die fractievoorzitter Arie Slob vervangt tijdens het plenair debat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen

Onderwerp:   Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen

Kamerstuk:   30 950

Datum:            26 april 2012

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik vervang hier mijn fractievoorzitter, de heer Slob, die elders in het gebouw druk bezig is.

Wij spreken vandaag wederom over de onevenredige kosten die de joodse gemeenschap moet maken om zichzelf te beveiligen in een land als Nederland. Dan hebben wij het over de persoonlijke beveiliging van rabbijnen, die bijna dagelijks als zij over straat gaan, bespuugd en beschimpt worden. We hebben het over gebouwen en instellingen waarvan de ramen worden ingegooid. We hebben het over beveiligingsmaatregelen zoals het plaatsen van hekken en camera's et cetera. Al met al zaken, die tot grote kosten voor de joodse gemeenschap leiden. Daarover heeft mijn vorige fractievoorzitter, de heer Rouvoet, eerder een motie ingediend.

We zien dat het kabinet in gesprek is gegaan, maar we zien ook dat dit niet heeft geleid tot voldoende resultaat. Er is een eerste stap gezet met betrekking tot de opleidingsvereisten, maar ik heb van de joodse gemeenschap gehoord dat daarin nog niet tegemoet wordt gekomen aan de kosten. Vandaar dat ik er vanaf deze plek nog een keer voor pleit, naar die kosten te kijken.

Op de dag dat de aanslag in Toulouse plaatsvond, zat ik hier met twintig rabbijnen uit Europa, die het vreselijke nieuws van Toulouse toen te horen kregen. Vier mensen zijn omgekomen, een leraar en drie kinderen van een joodse school. We hebben absoluut geen garanties dat dit soort situaties ook niet in Nederland kan plaatsvinden. Er is onlangs nog een terrorist opgepakt. We kennen daar de achtergronden niet van, maar de dreiging is onverhoopt groot. Ik zie de discussies al voor me: wie moet je wel en wie moet je niet beveiligen? Welke groepen wel en welke groepen niet? Het is een feit dat de joodse gemeenschap het meest wordt bedreigd en elke dag wordt bedreigd in Nederland. Zelfs al zou je in Nederland een nachtwakerstaat willen organiseren, dan nog hoort de bescherming van Nederlandse inwoners tot de kerntaak van de nachtwakerstaat.

Voorzitter. Ik rond af. Ik doe een extra pleidooi aan het adres van deze minster om toch nog een keer het gesprek aan te gaan met de joodse gemeenschap en met het Centraal Joods Overleg, om te bezien of er tot een regeling gekomen kan worden. Ik ga ervan uit dat dit beperkt zou kunnen zijn. We hebben eerder gesproken over €400.000. We spreken later vandaag over een totaalbezuinigingspakket van waarschijnlijk wel 12 mld. Mocht de minister nog geld zoeken: er wordt waarschijnlijk bezuinigd op de dierenpolitie. Ik geef het maar aan. Ik vraag de minister of hij voor de begrotingsbehandeling met een regeling wil komen voor de benodigde 400.000.

Ten slotte. 4 en 5 mei herdenken wij de Tweede Wereldoorlog. Dat doen we ook samen met de joodse gemeenschap. Nu zal daar een jongen een gedicht voorlezen over een oudoom die SS'er is geweest. Hij is weliswaar ook om het leven gekomen, maar hij was een dader in plaats van een slachtoffer. Ik vraag de minister om met het Comité 4 en 5 mei te bespreken dat dit gedicht vooral ergens anders voorgelezen moet worden, maar niet op 4 mei op die plaats. Dat is namelijk voor de joodse gemeenschap, maar ook voor de homo's, voor de Sinti en voor anderen, een zeer belangrijke dag.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug