Schriftelijke vragen Joël Voordewind over advies effectieve leeftijdscontrole supermarkten

maandag 11 februari 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Het bericht dat GGD Nederland, het Trimbos-instituut en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) adviseren zo snel mogelijk over te stappen op effectieve leeftijdscontrole in supermarkten

Kamerstuk:    2013Z02694

Datum:            11 februari 2013

Vraag 1

Wat vindt u van de oproep van GGD Nederland, het Trimbos-instituut en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) aan supermarkten om zo snel mogelijk over te stappen op een effectief gebleken leeftijdscontrolesysteem?

Vraag 2

Ondersteunt u deze dringende oproep van de gezondheidsinstellingen, ook gezien recent onderzoek waaruit blijkt dat een 14- of 15-jarige bij supermarkten binnen 10 minuten alcohol kan kopen?

Vraag 3

Wat gaat u doen om te zorgen dat de supermarktbranche daadwerkelijk overgaat tot effectieve leeftijdscontrole?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het vervangen van de huidige controle door effectieve leeftijdscontrole ook gunstig is voor gemeenten, omdat hun toezichtslasten aanzienlijk kunnen worden gereduceerd?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug