Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Kees vd Staaij (SGP): bericht "IJsland wil porno blokkeren"

dinsdag 19 februari 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en het lid Kees van der Staaij (SGP) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Het bericht ‘IJsland wil porno blokkeren’

Kamerstuk:    2013Z03330

Datum:            19 februari 2013

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «IJsland wil porno blokkeren»? 1)

Vraag 2

Wat is uw reactie op het besluit van de IJslandse regering om op internet pornografie te blokkeren, om schadelijke effecten voor kinderen die porno zien te voorkomen?

Vraag 3

Hoe zit de beoogde maatregel in IJsland in elkaar? Wat is de achterliggende gedachte achter deze maatregel? Welk doel dient de blokkade? Op welke wijze kan er een blokkade worden bewerkstelligd?

Vraag 4

Bent u bereid het onderzoek waar de IJslandse regering naar verwijst, voorzien van uw reactie, naar de Kamer te sturen? In hoeverre is dit onderzoek van toepassing op de Nederlandse situatie?

Vraag 5

Wat is er bekend over de invloed van porno op kinderen in Nederland?

Vraag 6

Wat is er bekend over de omvang van het aantal kinderen in Nederland dat porno op hun mobiele telefoons bekijkt?

Vraag 7

In hoeverre wordt er in Nederland bij hulpverleningsinstanties om hulp gevraagd als het gaat om de schadelijke gevolgen voor kinderen die porno te zien krijgen? In hoeverre is er op dit gebied hulpaanbod?

Vraag 8

Wordt er in Nederland onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten voor kinderen die porno te zien krijgen? Zo nee, bent u bereid hier onderzoek naar te doen? Zo, ja bent u bereid dit onderzoek naar de Kamer te sturen?

1) Volkskrant 14 februari 2013

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug