Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber en Jaco Geurts (CDA) over het mislopen van miljoenen euro’s aan GMO-subsidie voor telersverenigingen vanwege onduidelijkheid en te late bekendmaking door de Nederlandse overheid

maandag 05 december 2016

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en Jaco Geurts (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken

Onderwerp:   Het mislopen van miljoenen euro’s aan GMO-subsidie voor telersverenigingen vanwege onduidelijkheid en te late bekendmaking door de Nederlandse overheid

Kamerstuk:    2016Z23039

Datum:           5 december 2016

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van de situatie dat slechts één Nederlandse telersvereniging een operationeel plan heeft ingediend voor GMO-subsidie? 1)

Vraag 2

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat Nederland miljoenen euro’s aan GMO-subsidie zal mislopen, die bedoeld zijn voor onder meer vernieuwing, verduurzaming en versterking van de afzetstructuur?

Vraag 3

Wat is de reden van de late bekendmaking van de Nationale Strategie Gemeenschappelijke Markt Ordening (GMO) groente en fruit, waardoor telersverenigingen zich nu gedwongen zien om een pauzejaar te nemen? Kunt u verklaren waarom in andere lidstaten geen aanpassing van regels plaatsvindt, waardoor Nederland op achterstand dreigt te raken en er een risico is van versnippering binnen de Nationale Strategie?

Vraag 4

Wat vindt u van het signaal vanuit telersverenigingen dat door de aanpassing van de Nederlandse regelgeving teveel onzekerheid en te weinig tijd is ontstaan om een nieuw meerjarenplan in te dienen? Hoe wilt u dit oplossen?

Vraag 5

Bent u bereid om in overleg te treden met de telersverenigingen over de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de regels voor GMO-subsidie? Bent u bereid om richting telersverenigingen meer duidelijkheid te bieden, zodat zij op basis van definitieve en werkbare regelgeving en inzicht in risico’s en kansen een meerjarenplan kunnen indienen, bijvoorbeeld door een overgangsperiode in te stellen?

1) «Coforta en Van Nature nemen pauzejaar GMO», AGF.nl (http://www.agf.nl/artikel/149371/Coforta-en-Van-Nature-nemen-pauzejaar-GMO

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug