Schriftelijke vragen Carla Dik over onwetendheid consumenten genetisch gemodificeerd voedsel

maandag 21 oktober 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan de staatssecretaris van Economische Zaken  

Onderwerp:   Het bericht dat consumenten onwetend zijn over genetisch gemodificeerd voedsel

Kamerstuk:    2013Z20205

Datum:            21 oktober 2013

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Bewuste klant koop tóch vaak genetisch gemodificeerd eten’ 1) en heeft u  kennisgenomen van het artikel ‘Consumer choice: Linking consumer intentions to actual purchase of GM labeled food products’? 2)

Vraag 2

Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat 57% van de Nederlandse consumenten niet weet of men een product koopt waarin genetisch aangepaste bestanddelen zitten, terwijl uit het onderzoek ook blijkt dat 50% van de respondenten in het onderzoek aangeeft dat men geen voedselproducten zou willen kopen als er genetisch aangepaste bestanddelen in zitten?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u dit hoge percentage van 57% in vergelijking met de veel lagere onwetendheid in de vier andere onderzochte landen Polen, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk?

Vraag 4

Klopt het gestelde in het artikel dat er in de periode september 2006-oktober 2007 18 voedselproducten op de Nederlandse markt waren met een zogeheten 'ggo-etiket'? Zo ja, kunt u een overzicht geven van deze producten?

Vraag 5

Kunt u aangeven hoe het aantal voedselproducten met een ggo-etiket op de Nederlandse markt zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld?

Vraag 6

Kunt u aangeven hoe het komt dat er in Nederland in vergelijking met andere landen in Noordwest-Europa zoals Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk relatief veel voedselproducten met een ggo-etiket op de markt zijn?

Vraag 7

Hoe beoordeelt u de huidige wijze van ggo-etikettering waarbij producenten verplicht zijn op de ingrediëntenlijst te vermelden als een product 0,9% genetisch aangepaste bestandsdelen bevat? Deelt u de mening dat het voor consumenten ondoenlijk is om van alle voedselproducten die zij kopen de ingrediëntenlijst te controleren indien zij geen ggo-producten willen kopen?

Vraag 8
Welke mogelijkheden ziet u om ervoor te zorgen dat consumenten sneller en beter kunnen zien of een product genetische aangepaste bestanddelen bevat, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken tussen ggo en niet-ggo producten?

Vraag 9
Bent u bereid bij de levensmiddelensector te pleiten voor een herkenbaar ggo-logo op de voorkant van de verpakking, vergelijkbaar met logo’s voor bijvoorbeeld biologische of gezonde producten?

1) Trouw, 15 oktober 2013

2) Sleenhoff, S. and P. Osseweijer (2013), ‘Consumer choice: Linking consumer intentions to actual purchase of GM labeled food products’. GM Crops and Food: Biotechnology in Agriculture and the Food Chain 4:3, 1-6 https://www.landesbioscience.com/journals/gmcrops/article/26519/

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug