Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber en Kees van der Staaij (SGP) over de handreiking schriftelijk euthanasieverzoek

dinsdag 03 mei 2016

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   De handreiking schriftelijk euthanasieverzoek

Datum:           3 mei 2016

Vraag 1

Bent u bekend met de ingezonden reactie in Medisch Contact «Helder taalgebruik overheid»? Wat vindt u van dit bericht? 1)

Vraag 2

Kunt u nader toelichten op welke wijze de tekst van de brochure, zowel de versie voor artsen als de publieksversie, tot stand gekomen is? Hoe is ervoor gezorgd dat de teksten geen verwachtingen wekken over een ruimere interpretatie van de euthanasiewetgeving?

Vraag 3

Kunt u aangeven op welke schaal er door artsen gebruik gemaakt wordt van de handreiking «Schriftelijk euthanasieverzoek»?

Vraag 4

Deelt u het standpunt dat dementie als oorzaak van ondraaglijk en uitzichtloos lijden van een patiënt uiterst ingewikkelde ethische materie is?

Vraag 5

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat de opmerking: «Patiënten met gevorderde dementie wekken soms de indruk niet ondragelijk te lijden aan de dementie» uit de brochure verwarrend is voor artsen en het publiek? Bent u bereid om te tekst van de handreiking in overleg met de KNMG aan te passen? 2)

1) Medisch Contact 14 april 2016

2) KNMG: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst  

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug