Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VAO Preventiebeleid

donderdag 19 mei 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een VAO met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Preventiebeleid (AO d.d. 31/03)

Kamerstuk:    32 793          

Datum:           19 mei 2016

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Eerst een motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat consumenten het vinkje niet begrijpen, ook niet na jarenlange voorlichting over de betekenis van de vinkjes, waardoor er vele misvattingen over de vinkjes zijn ontstaan;

constaterende dat slechts 8% van de ondervraagden het verschil tussen het groene en blauwe logo weet;

overwegende dat het vinkje daardoor niet behulpzaam is voor consumenten om een gezondere of bewuste keuze te maken;

overwegende dat de minister de goedkeuring voor het vinkje met één jaar heeft verlengd om de productcriteria in lijn te brengen met de adviezen van de Gezondheidsraad;

verzoekt de regering, met het vinkje in huidige vorm te stoppen en op basis van onafhankelijk binnen- en buitenlands onderzoek het vinkje te herzien, dan wel over te stappen op één nieuw voedselkeuzelogo dat in ieder geval aan de volgende criteria voldoet:

- eenduidig en begrijpelijk voor de consument;
- gebaseerd op de adviezen van de Gezondheidsraad;
- onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke instantie, bij voorkeur de overheid, maar in ieder geval los van de levensmiddelenindustrie;
- met deelname van zo veel mogelijk levensmiddelenfabrikanten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Pia Dijkstra. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 224 (32793).

Mevrouw Faber, kunt u voor mij en de publieke tribune nog even uitleggen wat dat Vinkje is? Dat intrigeert me in hoge mate.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Het is een voedselkeuzelogo dat op een beperkt aantal producten staat. Het is bedoeld om mensen te helpen bij het maken van een gezondere of bewustere keuze. De producten die ze kiezen, zijn echter niet altijd even gezond.

De voorzitter:
Dank u zeer.

Dan mag ik het woord geven aan …

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter, sta mij toe dat ik nog een opmerking maak naar aanleiding van het debat.

Ik zal er geen motie over indienen, maar er moet mij toch iets van het hart. Ik zie dat iedere generatie die in Nederland opgroeit, ongezonder is dan de vorige generatie. We zien nu kinderen met ouderdomsdiabetes. Het is de ambitie van het kabinet om die trend om te buigen, niet met de bedoeling dat de volgende generatie gezonder is maar dat de volgende generatie een beetje minder ongezond is. Ik vind dat eigenlijk te mager en daarom roep ik de Kamer op om in het volgende preventieplan, waarvan ik hoop dat het er zal komen, wel de keuze te maken dat de volgende generatie die hier opgroeit, daadwerkelijk gezonder is.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug