Schriftelijke vragen Eppo Bruins e.a. over rulings over de dividendbelasting

maandag 18 juni 2018

Schriftelijke vragen Eppo Bruins en de Tweede Kamerleden Omtzigt (CDA), Van Weyenberg (D66) en Lodders (VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën

Vraag 1
Kunt u een uiteenzetting geven van het volledige rulingbeleid over de dividendbelasting van de afgelopen vijftien jaar in Nederland en daarin ingaan op het aantal afgegeven rulings, de aard en inhoud van de rulings en de maximale geldigheidsduur van rulings? (bron: Besluit DGB 2014/3099)

Vraag 2
Welke mogelijkheden onder het vigerende rulingbeleid heeft een bedrijf met hoofdkantoor in Nederland om dividend deels/geheel uit te keren in een jurisdictie die geen dividendbelasting kent?

Vraag 3
Hoeveel rulings die (mede) zien op dividendbelasting zijn er op dit moment?

Vraag 4
Is van alle rulings over de dividendbelasting gecheckt of zij voldoen aan de wet- en regelgeving?

Vraag 5
Zijn er in het verleden rulings ontdekt, die (mede) zien op de dividendbelas-ting, die niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving? Zo ja, wat is toen met de rulings gedaan?

Vraag 6
Heeft de onderzoekscommissie over rulings inhoudelijk gekeken naar rulings over de dividendbelasting, die voor 2015 zijn afgegeven?

Vraag 7
Kunt u deze vragen een voor een, uitgebreid, precies en binnen een week beantwoorden?

Meer informatie

« Terug